Örnsro park

Örnsro park blir en stadsnära mötesplats längst Svartån. En mötesplats som bjuder in till lek, aktivitet och rekreation. Parken beräknas vara färdig hösten 2023.


Örnsro park gör det möjligt för fler att få en nära kontakt med Svartån. Direkt intill ån kommer det finnas sittplatser, där du kan lyssna till åns brus och doppa fötterna i det svala vattnet. Intill ena bryggan kommer det även finnas grillplatser.

Direkt intill ån finns en gång- och cykelväg, som knyter samman parken med det populära å-stråket.

Lekmiljöer som uppmuntrar till aktivitet

I parken kommer det finnas ett högt torn med rutschkanor, en dubbel linbana och möjlighet till vattenlek, både i form av vattenpumpar och en porlande bäck. Det kommer finnas stigar att springa på, kojor att gömma sig i, tunnlar att krypa i och annan lekutrustning som stimulerar barns fantasi och uppmuntrar till rörelse och aktivitet.

Insekter i fokus

Insekter är ett återkommande tema i parken. Det kommer finnas ett över två meter stort insektshotell och flera vackra skulpturer av de olika insekter som lever i och runt om Svartån. Här kan du utmana dig i att hitta alla skulpturerna, som ibland är gömda långt inne i lekbuskagen. 

Utegym för seniorer

I västra delen av parken kommer det finnas ett unikt utegym med fokus på balans och motorisk förmåga, som är viktigt att träna som senior för att undvika fallskador.

Vi värnar platsens historia

Detaljer från den anrika idrottsplatsen, Örnsro IP, återanvänds i parkens lekutrustning och utsmyckning. Bland annat kommer bokstäverna i skylten sitta högst upp på en åtta meter hög rutschkana och biljettsnurrorna i entrén blir lekfulla öppningar i lekbuskagen.

Illustrationsplan över parken

Illustration över parken.

Illustration: Tyréns. Klicka på bilden för att se den i större format.

Örnsro trästad

I anslutning till Örnsro park byggs Örnsro trästad, ett å-nära bostadsområde som uppmuntrar till en hållbar livsstil. Här kan du läsa mer om Örnsro trästad

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?