Skebäcksparken

Nedströms Slussen på åns södra sida ligger Skebäcksparken. Där fanns tidigare Örebros hamnplats. Parken anlades under 1980-talet, och under senare år har en fiskväg byggts i parken.

Skebäcksparken. Till vänster syns ån med en stenlagd kant. Mellan ån och gångvägen finns en plantering med perenner och träd. Till höger om gångvägen syns ett mindre vattendrag och ytterligare en gångväg.

Fiskvägen gör det möjligt för ett 20-tal fiskarter att vandra förbi Slussen och uppåt i Svartån.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?