Skebäcksparken

Nedströms Slussen på åns södra sida ligger Skebäcksparken. Där fanns tidigare Örebros hamnplats. Parken anlades under 1980-talet, och under senare år har en fiskväg byggts i parken.

Grusväg längs å och bäck

Fiskvägen gör det möjligt för ett 20-tal fiskarter att vandra förbi Slussen och uppåt i Svartån.

Senast uppdaterad:
Publicerad: