Rostaparkerna

Västra Rostaparken och Harald Aronssons park är stadsdelsparker i Rosta. Här är lek viktigt, liksom fysisk aktivitet, rekreation och att människor kan träffas och ha trevligt tillsammans.

Harald Aronssons park

Träd i höstfärger framför grönområde

Harald Aronssons park är den östra parken i stadsdelen Rosta, som byggdes mellan åren 1947–52. Idag finns det två lekplatser och en cykellekmiljö, öppna gräsmattor, lummigare partier med stora lövträd, tennisbanor och en plaskdamm i parken (stängd under 2023).

Lekmiljöer

Under 2019–2020 har vi utvecklat lekmiljöerna i Harald Aronssons park. Lekmiljöerna har utvecklats i samma anda som när Rosta byggdes, med fokus på lek, rörelse och gemenskap. Lekmiljöerna har även fått utökad belysning.

Harald Aronssons park har ett stort kulturhistoriskt värde. Inför utvecklingen av lekmiljöerna gjordes en kulturhistorisk inventering och värdering av de gröna värdena i parkmiljön. Rapporten var ett viktigt underlag för uppdraget att ta fram utvecklingsförslag för de tre aktuella lekytorna.

Arbetet med att utveckla lekmiljöerna i Harald Aronssons park var även en del av Grönstrategin och ett större arbete där Örebro kommun satsar på lekmiljöer på barns villkor. Här kan du läsa mer om Örebro kommuns lekplatser och lekmiljöer.

För utvecklingen av de nya lekmiljöerna i Harald Aronssons park, anlitade Örebro kommun den danska landskapsarkitekten Helle Nebelong som är specialiserad på gröna och sinnliga lekmiljöer.

Den stora grusplanen i Harald Aronssons park har byggts om till en plats för lek på cykel och hjul. Tanken är att yngre barn ska kunna lära sig att ”bli ett” med sin cykel i den här miljö och lära sig att hantera enkla utmaningar, som att cykla på olika typer av material och underlag.

Cykellek i Harald Aronssons park, Rosta.
Cykellek i Harald Aronssons park, Rosta.

Lekplatsen i sydöstra delen av parken, nära förskolorna, har byggts om till en varierad lekmiljö. Vi har utvecklat små platser där fantasin och rolleken står i fokus. Här kan barnen själva utforska, skapa och fantisera.

I natursten och betong har konstnärerna Jelena Rundqvist och Basem Zammam skapat två lekskulpturer i form av jättesköldpaddor. Sköldpaddorna anspelar på det kulturhistoriska arvet i Rosta, där den sexkantiga hexagonen är en genomgående form.

Lekskulpturer i form av jättesköldpaddor.

Västra Rostaparken

Gunga och klätterställning i grönområde

Västra Rostaparken byggdes i samband med bostadsområdet Rosta under åren 1947–52. Parken består av grönområden, lekparker och bollplaner. Det finns även en plaskdamm i Västra Rostaparken (stängd under 2023).

Senast uppdaterad:
Publicerad: