Karlaparken

Karlaparken är ett grönområde i Västra Mark, bredvid Hertig Karls allé. Här finns bland annat grönytor för avkoppling och solbad, en lekplats, fotbollsmål, boulebana och grillplatser.

Lekpark i grönområde

Upprustning av Karlaparken 2016

Under sommaren 2015 hade alla medborgare i Örebro kommun möjlighet att lämna in synpunkter och förslag till utvecklingen av Karlaparken. Upprustningen blev klar sommaren 2016 och invigdes i juni, med bland annat jordgubbar och glass, tal och invigningsceremoni, guidningar, boulespel, fotoutställning och tipspromenad. Tipspromenadens sista utmaning blev att formulera en slogan för parken.

Det vinnande bidraget av Agneta Lenz lyder:
"Spela, leka, vila, sola, grilla, njuta
allt i Karlaparkens nya gröna stadsruta."

Vi hoppas att många ska känna igen sina förslag när de besöker parken. Här nedan kan du läsa mer om de största förändringarna.

Stor aktivitetsyta

För att skapa en aktivitetsyta har vi låtit den stora gräsytan och de stora träden få vara kvar. Ett mindre fotbollsmål och två grillar har placeras ut, och det finns en dusch. Vi har även ställt ut både flyttbara bänkbord med god tillgänglighet, och fasta bänkar. Boulebanan fick vara kvar och nya bänkar sattes upp i närheten.

Blomstrande och ätbara växter

I den gamla plaskdammen har vi planterat över 60 olika perenner och prydnadsgräs i sand och grus i en unik design av Peter Korn. Bredvid har vi satt ätliga växter och bärbuskar, samt ett gråpäronträd. Vi har även planterat äppelträd, plommonträd och päronträd mellan boulebanan och gångvägen.

Muren har blivit mer synlig genom att buskar togs bort. Plattytan av kalksten har renoverats och snyggats till för att minimera snubbelrisken. Kioskbyggnaden har också renoverats.

Lekplats för yngre barn

Vi har byggt en ny lekplats för yngre barn och placerat ut bänkar. Häckarna som fanns kring den gamla lekplatsen har tagits bort.

Karlaparken, plaskdamm med ätbara växter.

Gamla plaskdammen med blommande och ätbara växter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: