Österängsparken

Österängsparken ligger på Österplan där det förut fanns ett bussgarage. Parken har flera ”rum” med olika sorters växter och plats för både lek, promenader och vila. Det finns större ytor såväl som mer privata och lugna platser.

Buskage framför park

Mycket grönska

Stort fokus för parken är växtlighet av olika slag som samspelar med möjligheter för lek och avslappning till en inbjudande miljö. Även de gator som omgärdar parken har utformats för att upplevas som delar av parken, och ger ett intryck av att parken är större och bjuder in besökare från alla håll.

Bland sanddynerna i öster växer torktåliga barrväxter, och i väster frodas omväxlande lövträd och blomsterplanteringar.

Återbruk

I parken finns ett antal stora betongpelare som är rester från bussgaraget som tidigare låg på platsen. Återbruket av pelarna minskar miljöpåverkan, samtidigt som det bidrar till parkens identitet.

Några av pelarna står fortfarande upp och kommer att bli stöd för klätterväxter. Medan andra har blivit möbelfundament eller ingår som kantavgränsningar. De är tänkta att ge intrycket av att successivt ha rasat ihop, likt gamla övergivna kulturbyggnader som med tiden bryts ner och tas över av växtlighet.

Betongpelare i Österängsparken på Österplan, Örebro.

Spännande lekmiljöer

Österängsparken inbjuder till både fantasilekar och fysiska utmaningar bland sanddyner och hemliga stigar i grönskan. Det finns även möjlighet att utforska vatten. Här finns det inga tydliga avgränsningar var leken ska börja och sluta.

Österängsparken på Österplan, Örebro
Senast uppdaterad:
Publicerad: