Tybbleparken

Tybbleparken ligger i bostadsområdet Tybble, som byggdes i slutet av 1950-talet.

Tybbleparken

I norra delen av parken finns en stor lekplats som kallas Tarzanparken. För övrigt består parken av stora gröna ytor med buskage och träd som avgränsningar i parken. Under 2017 byggdes bland annat ett utegym och nya sittplatser i Tybbleparken. Vi planterade även fler träd. Tybbleparken och Tybblekullens lekmiljöer.

Tybbleparken pumptrack cykel bana
Senast uppdaterad:
Publicerad: