Tybbleparken

Tybbleparken ligger i bostadsområdet Tybble, som byggdes i slutet av 1950-talet.

Belysning på de nya lekmiljöerna är på gång

Den nya belysningen har tyvärr blivit försenad men vi arbetar för att kunna tända den så snart som möjligt, så lekmiljöerna kan användas även kvällstid.

Tybbleparken

I norra delen av parken finns en stor lekplats som kallas Tarzanparken. För övrigt består parken av stora gröna ytor med buskage och träd som avgränsningar i parken. Under 2017 byggdes bland annat ett utegym och nya sittplatser i Tybbleparken. Vi planterade även fler träd.

Utveckling av nya platser för lek och aktivitet

Under 2020 fortsätter utvecklingen av Tybbleparken. Arbetet planeras att vara klart till oktober 2020. Parken kommer inte att stängas under ombyggnationen, men det kommer att finnas byggtrafik i vissa delar av området.

Parkenheten och Kultur och fritidsförvaltningen i Örebro kommun har fått bidrag från Boverket för att utveckla lek- och rekreationsmiljöer i Tybbleområdet. Arbetet med att utveckla lekmiljöerna i Tybbleparken är även en del av Grönstrategin och ett större arbete där Örebro kommun satsar på lekmiljöer på barns villkor. Här kan du läsa mer om Örebro kommuns lekplatser och lekmiljöer.

Vid konstväggarna håller en ny miljö med hjultema på att färdigställas. Örebro Skateförening har ansvarat för vissa utvecklingsåtgärder och ytan kompletteras med mer asfalt för skate och kickbike. Intill har en pumptrackbana för MTB byggts. Här kan du välja nivå av utmaning. Banan är utvecklad av cykelexperter för att fungera både för nybörjare och mer erfarna cyklister. Alla de nya miljöerna är tänkta att kunna användas flexibelt – kanske föredrar du att springa genom den nya miljön som en hinderbana istället?

I Tybbleparken pågår ett konstprojekt där konstnären Jenny Berntsson samarbetar med barn från Sörbyskolan. Tillsammans utforskar de parken och jobbar med pinnar för eget skapande och med springstigar. En del av parken kommer fortsatt att avsättas för den fria leken – den som inte styrs av lekredskap utan av den egna fantasin. Befintliga träddungar och nya ängsytor kommer rama in en yta för sådan kreativ lek.

I Tybbleparken anläggs nu nya ytor för högörtsängar. I området kommer vi även bygga en variant av den Tarzandjungel som finns i VOX-parken. Lianer att svinga sig i gör att Tybbleparken bättre lever upp till sitt smeknamn Tarzanparken och blir en ny plats för rörelseglädje.

En naturlekplats byggs vid foten av Tybblekullarna mitt emot Ica Maxi Universitetet. Naturleken får en linbana, en stor gunga och en rutschkana i slänten. Inne i skogsdungen blir det platser för kojbyggen. Några av de gamla sälgarna kommer tyvärr att behöva tas ner. De har nått slutet på sin livslängd, många stammar har dött och ramlat under vintern. Byggnationen påbörjas under maj 2020 och beräknas vara färdig i juni 2020. Ytan kommer vara avstängd under byggnationen.

Hjulleken i Tybbleparken.

Den nya hjulleken i Tybbleparken.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!