Tybbleparken

Tybbleparken ligger i bostadsområdet Tybble och anlades i samband med att området byggdes 1957-1960.

Tybbleparken

I norra delen av parken finns en stor lekplats som kallas Tarzanparken. För övrigt består parken av stora gröna ytor med buskage och träd som avgränsningar i parken.

Upprustning av Tybbleparken

Örebro kommun satsar 1 miljon kronor på upprustning.

Förslag på Tybbleparken

Så ska Tybbleparken förbättras

  • Utegym som även kan fungera för barn.
  • Fruktträd och bärbuskar.
  • Grillar.
  • Sittplatser och bänkbord.
  • Papperskorgar.
  • Ny blomdusch.
  • Sol/regnskydd.
  • Eventuellt nya lekredskap, belysning och planteringar

Ängsplantering, gallring av buskar och dungar samt belysning genomförs.

Klar till sommaren 2017

Redan under sommaren 2016 har det planterats en blomsteräng, och fler av ovanstående åtgärder blir verklighet under 2016. Målet är att upprustningen av Tybbleparken ska vara klar till sommaren 2017.

Senast uppdaterad: 21 september 2018
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?