Tybbleparken

Tybbleparken ligger i bostadsområdet Tybble och anlades i samband med att området byggdes 1957-1960.

Tybbleparken

I norra delen av parken finns en stor lekplats som kallas Tarzanparken. För övrigt består parken av stora gröna ytor med buskage och träd som avgränsningar i parken. Under 2017 byggdes ett utegym i Tybbleparken. Då planterades även fruktträd och fler sittplatser skapades.

Utveckling av lekmiljöer

I januari 2020 kommer vi fortsätta utvecklingen av Tybbleparken. Arbetet planeras slutföras under våren 2020. Parken kommer inte att stängas under ombyggnationen, men det kommer att finnas byggtrafik i vissa delar av området. Under ombyggnationen kommer skateparken och konstväggen att vara stängda.

Parkenheten och Kultur och fritidsförvaltningen i Örebro kommun har fått bidrag från Boverket för att utveckla lek- och rekreationsmiljöer i Tybbleområdet. Arbetet med att utveckla lekmiljöerna i Tybbleparken är även en del av Grönstrategin och ett större arbete där Örebro kommun satsar på lekmiljöer på barns villkor. Här kan du läsa mer om Örebro kommuns lekplatser och lekmiljöer.

Lekstråk

I Tybbleparken planerar vi för att anlägga nya blommande ängsytor. Vi planerar även för nya platser för rörelseglädje. Runt konstväggarna och i parkområdet vill vi skapa en ny lekmiljö med hjultema. Målbilden är att skapa ett leklandskap där det är möjligt både att cykla, skejta, åka kickbike eller springa. Idén med hjulleken är att med enkla medel, förstärka grusplanen med lägre kullar och stigar, mjuka svängar och enklare teknikhinder. Vi vill anlägga olika spår som vindlar sig fram i en grön miljö. Här kan du se och läsa mer om förslaget på utformning av vegetation och cykelslinga. (pdf, 837.1 kB)

Örebro Skateboardförening, Almby IK och Örebros öppna konstvägg är med i arbetet för att bevara och utveckla skateparken och konstväggen tillsammans med hjulleken.

Preliminär skiss för nytt lekstråk i Tybbleparken.

Preliminär skiss för nytt lekstråk i Tybbleparken. Klicka på bilden för att se den större.

Senast uppdaterad: 3 januari 2020
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?