Sveaparken

Sveaparken ligger något söder om Örebros centrala delar i närheten av stadens större idrottsanläggningar. Parken som tillkom i början av 1900-talet, är ett långsträckt grönstråk utrustat med boulebanor, lekplats och blomrabatter. Grönytorna i parken är populära för motion, lek, spel och för solbad.

Epakullen i Sveaparken

EPA-kullen

I parkens östra del ligger EPA-kullen. Det är en kulle som varje vår blommar underbart tack vare 100 000 planterade krokusar.

Namnet EPA-kullen är en muntlig benämning som sägs komma av att kullen är så liten. En annan förklaring är att det gick att stå på kullen och titta på fotbollsmatch utan att betala entré. Ordet EPA förknippades med något som var lite billigare, något som hade lite sämre kvalitet.

Trädbeståndet

Trädbeståndet utgörs av lind, alm, hästkastanj, ek, ask, lönn, silverlönn, asklönn och en särdeles vacker hängbok. Omnämnas bör även en persisk ek, Quercus macranthera samt ett par ovanligt stora vitpilar som har en stamomkrets på över fem meter.

Planteringar

En av de nyare planteringarna är avsedd för buskar och perenner som trivs i torrare miljö. Den förbereddes innan planteringen genom att ta bort den normalt förekommande lerjorden och tillföra grus och sand. Här finns växter som ulleternell, krypmalört, stjärnflocka, svärdkrissla, rosenstav och silverpäron.

Pumptrackbana

Vid Sveaparken finns en pumptrackbana för cyklar av alla storlekar, kick-bikes, inlines och skateboards. Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln framåt istället för att trampa. Här kan du läsa mer om pumptrackbanan.

Sveaparken gångsväg
Senast uppdaterad:
Publicerad: