Hundlekplatser

Det finns tre inhägnade hundlekplatser i Örebro. Dessa är spridda geografiskt och ligger i utkanten av stadens grönområden och promenadstråk.

I webbkartan ovan kan du zooma och navigera för att lätt hitta till hundlekplatserna.

Välkommen att ta med din hund till hundlekplatserna

Lundby IP

Lekplatsen ligger i ett lummigt område väster om Lundby IP. Området består av ca 1 500 kvadratmeter gräsyta och flera uppväxta träd där stenblock och trädstammar placerats ut för lek.

Åbyparken

I Åbyparkens västra del i anslutning till Hästhagens parkering har det anlagts en helt ny hundlekplats. Då området sedan tidigare är ett kulturreservat har hundlekplatsen fått en naturnära gestaltning. Området består av ca 1 800 kvadratmeter lätt kuperad terräng med både sand och gräs som underlag.

Brickebacken

I anslutning till Saxons park ligger Örebros största hundlekplats. Området är på dryga 2 500 kvadratmeter med ett underlag av sand och jord. På platsen finns stenblock och trädstammar utplacerade för lek. Brickebackens hundlekplats är utrustat med ett extra högt stängsel.

Trivselregler

Innan du släpper din hund för att leka vill vi att du tänker på följande:

  • Fråga andra hundägare om det är okej att släppa din hund bland de som redan är på plats.
  • Håll uppsikt över din hund.
  • Plocka upp efter hunden och lägg i soptunnan.
  • Se till att din hund är rastad och frisk när den besöker hundlekplatsen.
  • Det är inte tillåtet att använda hundlekplatsen för organiserad verksamhet som stänger ute enskilda hundägare.
  • Rökning är förbjuden vid hundlekplatsen.

Vill du starta och driva hundlekplats?

Är du hundägare och intresserad av att starta och driva en hundlekplats för hundar på kommunal mark? Om ni är flera hundägare så kan ni gå samman och starta en förening. Läs mer om hur du går till väga för att starta en förening.

Senast uppdaterad:
Publicerad: