Norrbyparken

Norrbyparken ligger i norra delen av Örebro, mellan Svampen och Venaskogen. Här finns bland annat grönytor för avkoppling och solbad, många fina lövträd, en lekplats och fotbollsplan.

Norrbyparken lekplats

Upprustning av Norrbyparken 2019

Nu satsar Örebro kommun 1 miljon kronor på att utveckla Norrbyparken. För att ta reda på hur vi ska förbättra parken genomför vi under 2018 en medborgardialog om parkens utveckling.

Tidplan

September–oktober 2018

Insamling av synpunkter. Vi frågar boende i området, närliggande förskola, skola och seniorboende vad de tycker om Norrbyparken. Vad som är bra idag, hur används parken och vad som kan bli bättre.

November–December 2018

Utifrån synpunkterna vi fått in arbetar vi fram ett förslag för förbättringar i Norrbyparken som allmänheten får tycka till om. Du kommer att kunna se förslaget och lämna dina synpunkter här på webben.

Februari–Mars 2019

I början av 2019 planeras vad som ska göras i parken mer i detalj, därefter påbörjas arbetet.

Vår, sommar, höst 2019

Arbete pågår i Norrbyparken. Parken planeras vara klar hösten 2019.

Norrbyparken hus och gräsmatta
Senast uppdaterad: 17 september 2018
Publicerad: 17 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?