Norrbyparken

Norrbyparken ligger i norra delen av Örebro, mellan Svampen och Venaskogen. Här finns bland annat grönytor för avkoppling och solbad, många fina lövträd, en lekplats och fotbollsplan.

Norrbyparken lekplats

Norrbyparken lekplats 2018

Upprustning av Norrbyparken 2019

Under 2019 satsar Örebro kommun på att förbättra Norrbyparken. Vi vill skapa inspirerande lekmiljöer, trevliga sittplatser där man kan mötas och umgås, och förstärka natur- och sinnesupplevelser.

Genomförande 2019

skiss på genomförade 2019

Klicka på bilden för att se den i större format.


Vad händer nu?

Oktober 2019

Nu startar arbetet med att förbättra Norrbyparken! Från den 10 oktober är lekmiljön och fotbollsplanen mitt emot skolan inhägnad för ombyggnation. Under de följande 5 veckorna kommer vi att bygga upp en spännande lekmiljö med bland annat hinderbana och nya härliga platser att umgås på.

När ombyggnationen är klar senare i höst kommer de nya lekmiljöerna att bli ett härligt tillskott till Norrbyparken, till glädje för både stora och små besökare.

Arbetet i parken beräknas bli klart under november 2019.

November 2019

Lekplatserna vid skolan byggs om.

Våren 2020

Entrédelen mot Hjortstorpsvägen byggs våren 2020. Där gör vi boulebanor, sinnes­planteringar för lukt och smak och nya sittplatser.

Tidigare arbete

Våren 2019

Utifrån era synpunkter planerar vi förbättringarna i parken mer i detalj.

Januari och februari 2019

Tyck till om förbättringsförslagen på orebro.se/norrbyparken.

Hösten 2018

Under hösten har vi samlat in era synpunkter. Vad är bra med Norrbyparken idag? Vad kan bli bättre? Sista datum för att tycka till om förslaget var 28 februari 2019.

Klicka på länken för att se förslaget på förbättringar i Norrbyparken som vi tagit fram utifrån era idéer. (, 178.2 kB)


Norrbyparken hus och gräsmatta

Norrbyparken 2018

Senast uppdaterad: 19 september 2019
Publicerad: 17 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?