Tegnérlunden

Parken rustades upp under 2014 efter att almarna dött på grund av almsjukan. Träden längs Lövstagatan ersattes med Kejsarlind och längs Västra Nobelgatan planterades Turkisk trädhassel.

Tegnérlunden, gångvägar och grönytor

Samtidigt byggdes lekplatsen om, pulkabacken höjdes med en meter, flera bänkar och nya soptunnor sattes ut, plaskdammen fick ny botten, buskar togs bort för att öka säkerheten och nya blommor planterades. Ett nytt stängsel sattes upp runt fotbollsplanen och längs Västra Nobelgatan. Plaskdammen är stängd under 2023.

Bollplanen och pulkabacken fick nya strålkastare för att kunna användas kvällstid på vintern för skridsko- och pulkaåkning. Två nya boulebanor och två grillplatser gjordes också i ordning.

Innan upprustningen av parken fick de som bor i området lämna förslag och synpunkter på vad de ville att vi skulle göra. Även Tegnérskolan som ligger vid parken var med och tyckte till. Vi fick in över 300 förslag och har använt många av de idéerna.

Vem var Tegnér?

Parken har fått namnet Tegnérlunden efter biskopen och författaren Esaias Tegnér (1782–1846). Han föddes i Kyrkerud i Värmland och utnämndes till biskop i Växjö år 1824. Esaias Tegnér var mest känd för sina dikter, framförallt för ”Fritiofs saga” utgiven år 1825.

Tegnérlunden plaskdamm
Senast uppdaterad:
Publicerad: