Väståparken och Hagaparken

Väståparken ligger i centrala Örebro och är en mycket populär park som fått en plaskdamm för barnen (stängd under 2023).

Plaskdamm

Här växer gamla träd, bland annat en magnifik blodbok och en 15 meter hög katsura. Planer finns på att återge parken karaktären som ett innehållsrikt arboretum (trädsamling).

På norra sidan om Svartån ligger Hagaparken som i stort sett har kvar sitt utseende från 1800-talets slut.

Blommor och berså.
Senast uppdaterad:
Publicerad: