Väståparken och Hagaparken

Väståparken ligger i centrala Örebro och är en mycket populär park som fått en ny plaskdamm för barnen.

Plaskdamm

Här växer gamla träd, bland annat en magnifik blodbok och en 15 meter hög katsura. Planer finns på att återge parken karaktären som ett innehållsrikt arboretum (trädsamling).

På norra sidan om Svartån ligger Hagaparken som i stort sett har kvar sitt utseende från 1800-talets slut.

Blommor och berså.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?