Västra Grönpepparparkens lekmiljöer

Västra Grönpepparparken är en ny och stor park i som ligger mellan Sörbyängen och Ladugårdsängen. Här finns en stor traditionell lekplats och en lekplats för parcour.

Västra Grönpepparparkens lekplats.

Västra Grönpepparparkens lekplats.

Lekplatsen i Västra Grönpepparparken har en extra stor kompisgunga som kan snurra. Här finns också en klätterställning, gungor och en gungbil. Lekplatsen har gummimatta som underlag. Intill ligger en lekmiljö som är tänkt för parcour eller klätterlek. I grönpepparparken finns stora öppna gräsmattor, fotbollsplaner och en pulkabacke.

I närheten

Igenom parken går en dagvattenbäck och söder om denna finns ett utegym och en idrottsplats med fotbollsplaner.

Hitta hit

Senast uppdaterad:
Publicerad: