Tybbleparken och Tybblekullens lekmiljöer

Tybbleparken kallas även för Tarzanparken. År 2019 kompletterades lekmiljön med en så kallad Tarzandjungel för att bättre leva upp till sitt namn, men det finns också mycket annat kul här.


Tarzandjungeln har lianer och olika balansbanor. Den har en högre nivå av utmaning än många andra lekredskap och vänder sig till lite äldre barn. Intill finns dock en traditionell lekplats med både gungor, en enkel linbana, och både en liten och en större lekställning med rutschkana.

I området ligger också Tybbles skatepark och hjullek. Den här miljön utvecklades i samarbete med föreningen Örebro skateboard och Sweden Mountainbike år 2019. Här kan du skejta, åka kickbike eller ta dig runt på andra sätt.

Här finns också en pumptrackbana för MTB där du delvis kan välja utmaningsnivå. Den finns en lätt slinga och en svårare, och om du vill startar du uppifrån rampen. Bredvid skejtområdet finns Örebros öppna konstväggar.

I Tybbleparken finns även stora öppna gräsmattor och grillplats och väderskydd. På vintern om det finns gott om snö, är Tybblekullarna den självklara målpunkten. Den södra sluttningen är en stor pulkabacke där det är möjligt att välja utmaningsnivå. Börjar du högt uppifrån får du riktigt hög fart.

På västra kanten av kullen finns även ytterligare en lekmiljö. Här finns en dubbel linbana, en bred släntrutsch och en snurrig kompisgunga. I skogsbrynet innanför är det en vildare miljö för egna kojbyggen och där du kanske ser någon av rävarna i den snälla rävfamiljen som bor här.

I närheten

Sörbyskolan. I Tybble centrum finns bland annat matbutik. Matbutik finns även vid Tybblekullen.

Hitta hit

Senast uppdaterad:
Publicerad: