Hagen temalek

Parken Hagen är en långsmal park som går mellan Ladugårdsängen och nybyggda Södra Ladugårdsängen. I östra kanten övergår parken i den stora Västra Grönpepparparken. I västra kanten finns en temalekplats inspirerad av gamla bondesamhället.

Den nya lekmiljön hämtar inspiration från det gamla Bondesverige då vi bodde i byar eller på gårdar som omgavs av den vildare utmarken. I Hagen kan du leka på gården där det finns ett lekhus och en ladugård. Här finns en gammal, riktig traktor, och en gris och en häst (av trä).

Här finns också en så kallad drottninggunga där du verkligen kan få upp farten och där rörelsen påverkas av vad dina kompisar gör på sina gungsitsar. Det finns också vanliga gungor och en kompisgunga i parken.

Utmarken är ett kulligt landskap där en ny liten skog är planterad. Det kommer ta några år innan de nya träden och buskarna har växt till sig, och under de två första åren kommer de nya planteringarna av ha skyddstaket. Det finns dock några trevliga lekbuskage som fanns här sedan tidigare, och det finns också lekhus och en bred släntrutsch i miljön.

Bygget av lekparken började i augusti 2020 och har utformats med inspiration från det gamla bondesamhället.

Temat bondesamhälle är "inäga/utäga" - inägan var där man bodde: byn och de omgivande åkrarna och ängarna. Utanför låg utmarken: skog och myr där boskapen vallades på bete under sommarhalvåret, och där man hämtade ved och virke. Inägan var inhägnad för att de betande djuren inte skulle komma in på åkrar och ängar.

Inägan utformad som en gårdsmiljö med lekfulla inslag

Inägan är utformad som en gårdsmiljö, med karaktärsfulla lekhus, lekdjur i trä och en liten traktor. Här blir det också flera olika gungställningar med en ovanlig och stor "Queen swing", vanliga (men lite högre) gungor, samt kompisgunga. Den nya lekplatsen har sittplatser och nya planteringsytor som förstärker trädgårdskänslan och ramar in miljön.

Utmarken ska stimulera rörelseglädje och barnens fantasi

Från gårdsmiljön leder en stig ut i utmarken – ”skogen”. Utmarken är en vildare och friare miljö som är mindre tillrättalagd och stimulerar till både rörelseglädje och fantasi/rollek. Här finns många buskar och mindre träd för att skapa en lummig miljö med flera springstigar. Även här finns lekutrustning som rutschkana och kompisgunga.

Röd stuga och sandlåda

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Sandig mark och gult pinnstaket

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Lekpark med stolpar som staket

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

I närheten

Änglandaskolan och Navets skola. I andra änden av parken Hagen finns matbutik. I Ladugårdsängen finns även pizzeria och närbutik.

Hitta hit

Kartillustration över parken Hagen.

Klicka på bilden för att komma till kartan.

Lekplatsen ligger mellan Ladugårdsängen och nybyggda Södra Ladugårdsängen.

Åka buss

Det går bra att ta bussen till Ladugårdsängen. Lekplatsens närmsta hållplatser är Termikgatan, Fatbursgatan Ladugårdsängen och Loftbodsgatan Ladugårdsängen.

På Länstrafikens webbplats hittar du aktuella busstider och busshållplatser.

Fler lekplatser

På sidan lekplatser och lekmiljöer finns en lista med fler lekplatser.

Senast uppdaterad:
Publicerad: