Hagen temalek

Parken Hagen är en långsmal park som går mellan Ladugårdsängen och nybyggda Södra Ladugårdsängen. I östra kanten övergår parken i den stora Västra Grönpepparparken. Hagen kommer delvis vara avstängd under 2021 i samband med att parkmiljön byggs om och utvecklas. I västra kanten är en ny temalekplats klar.


Den nya lekmiljön hämtar inspiration från det gamla Bondesverige då vi bodde i byar eller på gårdar som omgavs av den vildare utmarken. I Hagen kan du leka på gården där det finns ett lekhus och en ladugård. Här finns en gammal, riktig traktor, och en gris och en häst (av trä).

Här finns också en så kallad drottninggunga där du verkligen kan få upp farten och där rörelsen påverkas av vad dina kompisar gör på sina gungsitsar. Det finns också vanliga gungor och en kompisgunga i parken.

Utmarken är ett kulligt landskap där en ny liten skog är planterad. Det kommer ta några år innan de nya träden och buskarna har växt till sig, och under de två första åren kommer de nya planteringarna av ha skyddstaket. Det finns dock några trevliga lekbuskage som fanns här sedan tidigare, och det finns också lekhus och en bred släntrutsch i miljön.

I närheten

Änglandaskolan och Navets skola. I andra änden av parken Hagen finns matbutik. I Ladugårdsängen finns även pizzeria och närbutik.

Hitta hit

Lekplatsen ligger mellan Ladugårdsängen och nybyggda Södra Ladugårdsängen.

Det går bra att ta bussen till Ladugårdsängen. Lekplatsens närmsta hållplatser är Termikgatan (avstängd till och med 30 september 2021), Fatbursgatan Ladugårdsängen och Loftbodsgatan Ladugårdsängen. På Länstrafikens webbplats hittar du aktuella busstider och busshållplatser.

Fler lekplatser

På sidan lekplatser och lekmiljöer finns en lista med fler lekplatser.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!