Behöver jag bygglov?

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan eller kan du börja bygga redan idag? På den här sidan hittar du guider som tar dig genom de vanligaste åtgärderna.

Tänk på att för alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan måste du ha fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden innan du får påbörja ditt projekt. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Här kan du läsa mer om bygglovsprocessen.

Tänk även på att söka ditt bygglov i god tid före du avser att börja din byggnation. Gärna under höst- och vinterperioden. Under våren ökar antalet ansökningar och därför tar det då ofta längre tid för oss att handlägga ditt ärende.

För åtgärder som är tillfälliga kan du i vissa fall ansöka om tidsbegränsat bygglov eller säsongslov.

Vid ansökan om tidsbegränsat bygglov måste du skicka med en avvecklingsplan.

Frågor? Kontakta oss!

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Vi på Bygglovsavdelningen har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök. Behöver du prata med en handläggare för att få hjälp och råd, kontakta Servicecenter så kan vi boka in ett möte.

Senast uppdaterad:

Publicerad: