Wifi och bredband

En väl utbyggd digital infrastruktur, med snabb och säker tillgång till internet för alla medborgare, är en förutsättning för kommunens utveckling mot en modern och attraktiv kommun

Fritt wifi i centrum

Örebro city har ett wifi som besökare kostnadsfritt kan koppla upp sig mot. På följande platser finns fritt wifi:

  • Skateparken
  • Drottninggatan
  • Köpmangatan
  • Kungsgatan
  • Våghustorget
  • Stortorget
  • Fisktorget
  • Järntorget
  • Henry Allards park

Nätverket heter: _Orebro Wifi

Vi vill att fler ska kunna ta del av informationen som finns online och möjlighet att uppleva det utbud som finns i Örebros stadskärna. Örebro kommun tillsammans med Kumbro och Örebrokompaniet står bakom satsningen med fritt wifi i centrum i samverkan med City Örebro.

Kartbild: Blåmarkerade områden visar gratis wifi

Bredband

Örebro kommun arbetar med att fler hushåll ska få tillgång till bredband.

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med bredband.

Senast uppdaterad:

Publicerad: