Lekstuga

En lekstuga är oftast fri från bygglov men den kan i vissa fall kräva bygglov eller anmälan. Vad som gäller beror på storleken på lekstugan och var den byggs.

Undantag från bygglovsplikt

Friggebod

Om lekstugan är max. 15 kvadratmeter och max. 3 meter hög kan den i vissa fall räknas som en friggebod. Då behöver du varken ansöka om bygglov eller startbesked. Placeras lekstugan närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du alltid medgivande från grannen.

Mer information om Friggebod.

Mer information om medgivande från grannen.

Attefallsåtgärd

Om lekstugan är max. 30 kvadratmeter och max. 4 meter hög kan den i vissa fall räknas som en attefallsåtgärd. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du kan behöva göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. Placeras lekstugan närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du alltid medgivande från grannen.

Mer information om Attefallsåtgärd.

Mer information om medgivande från grannen.

Bygglov krävs

Om lekstugan inte kan räknas som en friggebod eller attefallsåtgärd behöver du alltid söka bygglov.

Inom byggnadsområden som ingår i kulturmiljöinventeringen, behöver du också alltid bygglov om lekstugan är större än 15 kvadratmeter.

Mer information om kulturmiljöinventering.

Undantag från bygglovs- eller anmälansplikt

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Byggnaden är fristående.
 • Byggnaden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Byggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i karta på din adress. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på. 

Sök i kartan på din adress.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ utdrag ur baskartan.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För en lekstuga krävs normalt inte en kontrollansvarig.

Lämna kontrollplan redan i bygglovsansökan

Lämna gärna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Mer information om kontrollplan.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan om bygglov eller anmälanspliktig åtgärd.
 • Situationsplan med mått som anger lekstugans placering.
 • Planritning (eventuellt).
 • Fasadritningar.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Material– och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan).

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: