Förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att Bygg- och miljönämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

När du ansöker om förhands­besked undersöker vi bland annat:

  • platsens lämplighet och förutsättningar för nybyggnation
  • möjligheten att anordna lösningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig.

Kommunens översiktsplan är vägledande när vi gör bedömningen.

Även om det finns en detaljplan kan det i vissa fall vara bra att ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Om du exempelvis vill bygga på en tomt där detaljplanen är gammal och därför innehåller få bestämmelser kan det vara lämpligt att först ansöka om förhandsbesked. Detsamma gäller om det du vill bygga inte stämmer överens med bestämmelserna i detaljplanen.

Syftet med förhandsbeskedet är att du, innan du skickar in din ansökan om bygglov och lägger kostnader på ritningar, ska kunna få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen. Däremot får du inte börja bygga förrän du har ansökt om bygglov och fått ett startsbesked.

Så här ansöker du

Ansök via e-tjänsten Bygglov.
I ansökan räcker det med att du i text anger vad du vill bygga.

Tillsammans med din ansökan ska du även skicka in:

  • En karta markerad med ett kryss som visar den tänkta byggnationens plats. Den exakta placeringen är inte nödvändig i detta skede. Du kan använda vår webbkarta där du kan söka på adress, zooma in och skriva ut kartan.
  • Det är också bra om du kan skicka med uppgifter om hur vatten och avlopp är tänkt att lösas.

Hur länge gäller ett förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Det innebär att vi inte kan avslå en ansökan om bygglov som stämmer överens med förhandsbeskedet, om du ansöker inom två år.

Vad kostar det?

Avgiften för att ansöka om förhandsbesked ligger mellan cirka 20 625 kr till 33 125 kronor.

Mer information om kostnader hittar du i bygglovstaxan. Pdf, 583.6 kB.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Tips och råd

  • Du behöver vanligtvis inte ansöka om förhandsbesked för till exempel tillbyggnader eller så kallade komplementbyggnader som uthus, garage eller carport.
  • Om du redan har ritningar färdiga kan du ansöka om bygglov direkt. Då bedömer vi om platsen är lämplig för det du vill bygga i din bygglovsansökan.
  • Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.
Senast uppdaterad:

Publicerad: