Ändring av bärande konstruktion

Med bärande konstruktion eller stomme menas väggar som håller upp byggnaden. De ska ändras med försiktighet. Exempel på bärande konstruktion är ytterväggar eller bärande innerväggar (grundstomme), bjälklag och takstolar.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov men du behöver göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du påbörjar ändringen. Du behöver även skicka in ett slutbesked när du är klar.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver alltid en kontrollplan för åtgärder som kräver ett startbesked. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Läs mer om kontrollplan.

Kontrollansvarig behövs oftast inte för anmälningspliktiga åtgärder, men undantag finns. Är du osäker, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas. Om du är osäker på vilka handlingar du ska skicka in är du välkommen att kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00. Saknas några handlingar i din anmälan kontaktar vi dig.

Vad kostar det?

Anmälan av ändringar som påverkar brandskyddet kostar mellan 3 125 kr och 14 375 kr.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd

Hur gör jag en anmälan?

Information om hur du ansöker om bygglov och gör en anmälan.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: