På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Strandskydd

Strandskyddet gör det möjligt för alla att kunna komma ner till stränderna vid hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddet skyddar även djur och växter som lever vid stränderna och i vattnet.

Vad innebär strandskydd?

För att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet gäller strandskydd, dvs. byggnadsförbud vid hav, insjöar och vattendrag. Strandskyddet är generellt och gäller lika i hela landet vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen (strandskyddsområde). Under vissa förutsättningar kan länsstyrelsen utvidga strandskyddet upp till 300 meter.

När krävs strandskyddsdispens?

För att få bygga, ändra byggnaders användning, utföra grävningsarbeten och vidta andra åtgärder som hindrar allmänheten från att utnyttja ett strandskyddsområde eller som förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet krävs strandskyddsdispens.

När kan strandskyddsdispens beviljas?

Strandskyddsdispens kan endast ges om något av följande särskilda skäl föreligger:

  1. Området är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  2. Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
  3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
  4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan göras utanför området.
  5. Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Viktigt att tänka på!

Omfattas din ansökan av något av följande prövas ansökan av Länsstyrelsen. Du ska ändå skicka din ansökan till Örebro kommun.

  • Nationalparker, naturreservat som är beslutade av länsstyrelsen, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde samt särskilt skyddade områden.
  • Allmän väg, järnväg och försvarsanläggning.

Andra tillstånd och dispenser

Förutom strandskyddsdispens kan det även behövas andra tillstånd och dispenser som till exempel:

Vad händer med åtgärder som vidtagits utan strandskyddsdispens?

Har en åtgärd vidtagits som kräver strandskyddsdispens kan Byggnadsnämnden besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att strandskyddsbestämmelserna ska efterlevas.

Ansök eller anmäl strandskyddsdispens

Skicka in en ansökan om du har glömt att ansöka om strandskyddsdispens.

Anmälan

Tror du att det på någon plats inom Örebro kommun har vidtagits något som kräver dispens så skicka in en anmälan. Ange vilken adress eller fastighet det gäller och vad som har vidtagits utan strandskyddsdispens.

Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00 eller skicka in en anmälan via vårt webbformulär för synpunkter.

Senast uppdaterad: 14 september 2018

Publicerad: 30 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se