Tidsbegränsade bygglov och säsongslov

För åtgärder som är tillfälliga kan du i vissa fall ansöka om tidsbegränsat bygglov eller säsongslov. Vid ansökan om tidsbegränsat bygglov måste du skicka med en avvecklingsplan.

Tidsbegränsat bygglov

Åtgärden du söker bygglov för ska vara av tillfällig karaktär och pågå under en begränsad tid. I ansökan ska du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till.

Det tidsbegränsade bygglovet du söker får vara högst 10 år. Möjlighet finns att förlänga lovet med ytterligare fem år. Det tidsbegränsade bygglovet får inte överskrida 15 år totalt. Detta sker om du inkommer med en ansökan om förlängning i god tid för det tidsbegränsade bygglovet innan dess giltighetstid har gått ut.

Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka in för olika åtgärder på sidan Behöver jag bygglov?.

Innan giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet går ut

Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov tagit slut måste bygget vara borttaget. Platsen eller byggnaden där bygget har varit ska vara återställd till sin tidigare form. Att återställa kräver inte bygglov eller rivningslov.

Om det finns behov av att förlänga det tidsbegränsade lovet måste det göras i god tid för att förlängningen ska vara beviljad innan det aktuella bygglovet går ut.

Om platsen eller byggnaden inte är återställd, eller om en förlängning inte beviljats, innan bygglovstiden har gått ut är Bygg- och miljönämnden skyldiga att besluta om byggsanktionsavgift (böter).

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska det tillfälliga behovet framkomma samt hur du kommer att återställa platsen när ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla.

Det är fastighetsägaren och sökande som ansvarar för att platsen eller byggnaden återställs.

Avvecklingsplan: Ifyllbar blankett Pdf, 81.9 kB..

Säsongslov

Ett säsongslov kallas även för ”periodiskt tidsbegränsat bygglov”. Det är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att anlägga en kiosk eller uteservering som bara drivs under sommaren. Du behöver inte ansöka om nytt bygglov inför varje ny säsong.

Handlingar och ritningar som behövs för ansökan är samma som för ett vanligt bygglov. Läs mer på sidan Behöver jag bygglov?.

Senast uppdaterad:

Publicerad: