Tidsbegränsade bygglov och säsongslov

För åtgärder som är tillfälliga kan du i vissa fall ansöka om tidsbegränsat bygglov eller säsongslov. Vid ansökan om tidsbegränsat bygglov måste du skicka med en avvecklingsplan.

Tidsbegränsat bygglov

Om du inte kan få ett permanent bygglov kan du ansöka om ett tidsbegränsat bygglov. Lovet kan du få för högst 10 år. Det finns möjlighet att förlänga lovet en gång med ytterligare fem år, alltså 15 år totalt.

Åtgärden du söker bygglov för ska vara av tillfällig karaktär och pågå under en begränsad tid. I ansökan ska du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till.

Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka in för olika åtgärder på sidan Behöver jag bygglov?.

Innan giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet går ut

Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov tagit slut måste bygget vara borttaget. Platsen eller byggnaden där bygget har varit ska vara återställd till sin tidigare form.

Att återställa kräver inte bygglov, men om det gäller återställande av en byggnad räknas det som en ändring av byggnad och kan då i vissa fall innebära att bygglov krävs.

Om platsen eller byggnaden inte är återställd inom bygglovstiden har gått ut kan Bygg- och miljönämnden besluta om byggsanktionsavgift.

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska du beskriva hur du kommer att återställa platsen när ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla.

Det är byggherren som ansvarar för att avvecklingen sker och att platsen återställs.

Avvecklingsplan: Ifyllbar blankett Pdf, 81.9 kB..

Säsongslov

Ett säsongslov kallas även för ”periodiskt tidsbegränsat bygglov”. Det är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att anlägga en kiosk eller uteservering som bara drivs under sommaren. Du behöver inte ansöka om nytt bygglov inför varje ny säsong.

Handlingar och ritningar som behövs för ansökan är samma som för ett vanligt bygglov. Läs mer på sidan Behöver jag bygglov?.Senast uppdaterad:

Publicerad: