Stadsutveckling och planering

Kommunens arbete med översiktsplanering och detaljplanering. Information om aktuella planarbeten och möjlighet att lämna synpunkter.