Altantak och skärmtak

Om du vill bygga ett tak över uteplatsen eller altanen på ett en- eller tvåbostadshus behöver du vanligtvis inte söka bygglov.

Behövs bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller ett fritidshus och följande kriterier är uppfyllda:

  • Skärmtaket är högst vara 15 kvadratmeter. Har du ett bygglovsbefriat skärmtak sedan tidigare får skärmtaken tillsammans vara högst 15 kvadratmeter.
  • Skärmtaket byggs över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
  • Skärmtaket placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
  • Att det enligt detaljplanen eller de områdesbestämmelser som gäller för området inte krävs bygglov för skärmtak.

Om kriterierna ovanför inte är uppfyllda behöver du ansöka om bygglov. Skärmtaket räknas då som en tillbyggnad och för tillbyggnader krävs alltid bygglov, se till exempel åtgärden Altan eller uterum, inglasad.

Du behöver inte bygglov för markiser.

Tips och råd!

För en- och tvåbostadshus samt fritidshus

Om du senare vill glasa in ditt skärmtak kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Läs mer på sidan Altan eller uterum, inglasad.

Om du redan har 15 kvadratmeter bygglovsbefriade skärmtak och vill göra ytterligare ett tak kan du göra en så kallad attefallstillbyggnad, förutsatt att du inte redan utnyttjat denna möjlighet. Mer information om Attefallsåtgärder.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!