Altan, balkong eller skärmtak, glasa in befintlig

Om du vill glasa in en befintlig altan, balkong eller ett befintligt skärmtak behöver du oftast söka bygglov. Här hittar du information om vilka förberedelser du behöver göra, vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd.

Om du vill bygga en ny altan eller ett nytt uterum och glasa in, se åtgärden Altan eller uterum, inglasad.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

Inom detaljplanerat område

Ja, om fastigheten ligger inom detaljplanerat område behöver du ansöka om bygglov.

Utanför detaljplanerat område

Nej, utanför detaljplanelagt område krävs normalt inte bygglov för en inglasning av en altan, balkong eller ett skärmtak som sedan tidigare har bygglov . Om du är osäker på om det finns bygglov eller ej, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter.

Glasa in balkong på ett flerbostadshus

Om du bor i en bostadsrätt kan du behöva föreningens godkännande för inglasningen, så informera alltid din förening om dina planer.

Ska du glasa in en balkong på ett flerbostadshus kolla gärna med dina grannar eller din bostadsrättsförening om fler är intresserade av att glasa in sin balkong. I så fall kan ni göra en gemensam bygglovsansökan för alla balkonger. Avgiften är densamma för en eller flera balkonger så om ni är flera som söker samtidigt kan ni på så sätt få ner kostnaden per balkong.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för en inglasning kostar mellan 6 875 kr och 12 500 kr beroende på om inglasningen klassas som tillbyggnad eller fasadändring.

Fasadändring mindre

Planenligt:

6 875 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

9 375 kr

Fasadändring större

Planenligt:

10 000 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 500 kr

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det måste dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?