Bygga till/bygga ut

Om du vill bygga till huset, till exempel bygga ytterligare ett eller flera rum, behöver du oftast ansöka om bygglov.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov. Undantag är mindre tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter som räknas som attefallsåtgärd. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du kan behöva göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. Läs mer under Attefallsåtgärd.

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Tillbyggnaden ska vara liten.
 • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Handlingar som krävs för att få start­besked

Är din tillbyggnad mindre kan startbesked ges i samband med bygglovet. Om din tillbyggnad är större och kräver kontrollansvarig och tekniskt samråd behöver vi få in fler handlingar innan det tekniska samrådet och innan startbesked kan ges.

Exakt vilka handlingar som behöver inkomma är beroende på vad du ska bygga och hur komplicerad din tillbyggnad är.

Om din tillbyggnad kräver kontrollansvarig och tekniskt samråd kommer du i ditt bygglovsbeslut få information om vilka handlingar som behöver inkomma för att få startbesked.

Exempel på handlingar som kan behövas:

 • Kontrollplan (behövs i alla ärenden oavsett storlek).
 • Konstruktionshandlingar samt Intyg om dimensioneringskontroll av en konstruktör.
 • Energi­beräkning eller u-värden (beroende av tillbyggnadens storlek).
 • Färdigställande­skydd (beroende av tillbyggnadens storlek).
 • Ritningar över ventilation, vatten och avlopp.

Är du osäker på vad som krävs för din tillbyggnad, fråga din handläggare.

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för att bygga en inglasad altan till ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr. I tabellen nedan ser du de exakta kostnaderna.

Kostnaden beror bland annat på om bygget kräver ett tekniskt samråd eller ej. Vid större tillbyggnader och mer komplicerade byggnationer, till exempel om våtrum ingår eller om tillbyggnaden är i flera plan, kan en kontrollansvarig krävas.

Om kontrollansvarig krävs, behövs också ett tekniskt samråd. Först när vi får in din ansökan och ser vad du tänkt bygga kan vi bedöma om din byggnation kräver kontrollansvarig och tekniskt samråd.

Utan tekniskt samråd

Planenligt:

12 500 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

15 000 kr

Med tekniskt samråd

Planenligt:

18 750 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

21 250 kr

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det måste dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Tips och råd!

 • Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.
 • Tänk på att en tillbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus alltid måste vara tillgänglig. Det betyder t.ex. att golvnivån i tillbyggnaden måste vara samma som i det befintliga huset. Trappsteg får inte förekomma

Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?