VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ansök om bygglov

I de flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten.

Just nu råder ett högt tryck på vår verksamhet

Många vill bygga, bo och verka i Örebro kommun samt börja bygga under sommaren och det kan innebära lite längre handläggningstider. Med anledning av coronaviruset arbetar vi hemifrån och möten erbjuds på distans i den mån det är möjligt.

Är det här första gången du är inne och läser om bygglov? I så fall föreslår vi att du börjar med att besöka sidan Behöver jag bygglov?. Där kan du ta reda på vad som gäller för ditt projekt. Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller anmälan.

Det kan också vara bra om du läser mer om hur bygglovsprocessen går till innan du gör din ansökan/anmälan.

Så här ansöker du

Just nu är det många som vill bygga, bosätta sig eller etablera sig i Örebro kommun. Därför kan det dröja lite extra innan en handläggare kontaktar dig, eller tills ditt beslut är färdigt.

Du ansöker via tjänsten här ovanför. Tjänsten kan användas i dator, mobiltelefon och surfplatta.

Du behöver e-legitimation t.ex. Bank-id för kunna använda våra tjänster. Ansöker du för ett företags räkning kan du göra detta med din personliga e-legitimation.

När du gjort din ansökan kan du via orebro.se/minsida se dina pågående ärenden.

Du får notifiering via e-post vid viktiga händelser i ditt ärende. Inom kort kommer du även kunna få dina meddelanden till en digital brevlåda.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om och ansluta dig till en digital brevlåda.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Cirka 70 procent får sitt beslut inom tre veckor från det att ärendet är komplett.

Om din åtgärd kräver en anmälan ska du få beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om ditt ärende har kommit in efter 31 december 2018 gäller även detta

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

Faktorer som påverkar handläggningstiden

  • Om din ansökan är fullständig direkt när du skickar in den blir handläggningstiden kortare. Att en ansökan är fullständig innebär att alla handlingar och uppgifter som behövs för att fatta beslut i ditt ärende finns med.
  • Om den planerade åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser, eller om åtgärden ligger utanför detaljplanelagt område, måste grannar och andra berörda få möjlighet att yttra sig. Detta gör att handläggningstiden blir längre.
  • Vissa ärenden beslutas av Byggnadsnämnden som har sammanträde en gång per månad.
  • Om åtgärden är utformad så att utseendet på den är anpassad till byggnaden och området går handläggningsprocessen fortare.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen. De flesta ansökningarna kommer in på våren. Att ansöka på hösten innebär oftast kortare handläggningstid.
  • Svårighetsgraden i ärendet.

Beslutade ärenden gällande bygglov 2018

Tabellerna visar skillnaden i handläggningstid för bygglov som följer detaljplan, de som inte följer detaljplan och de som beslutas i nämnden. Avslagsbeslut är medräknade.

Antalet dagar avser från det att ärendet är komplett till beslut.

  • Delegation planenligt = Ärenden som följer detaljplanen och inte behöver behandlas av Byggnadsnämnden.
  • Delegation ej planenligt = Ärenden som inte följer detaljplanen och ärenden som beslutas av Byggnadsnämndens ordförande.
  • Nämndärenden = Ärenden som behöver behandlas av Byggnadsnämnden .

Delegations-/nämndärenden, antal

Totalt

0‑7 dagar

0‑21 dagar

22‑70 dagar

>70 dagar

Delegation planenligt

662

313

476

177

9

Delegation ej planenligt

197

80

135

56

6

Nämndärenden

99

1

13

56

30

Alla ärenden

958

394

624

289

45

Delegations-/nämndärenden, procent

Totalt

0‑7 dagar

0‑21 dagar

22‑70 dagar

>70 dagar

Delegation planenligt

69 %

47 %

72 %

27 %

1 %

Delegation ej planenligt

21 %

41 %

69 %

28 %

3 %

Nämndärenden

10 %

1 %

13 %

57 %

30 %

Alla ärenden


41 %

65 %

30 %

5 %

 

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till Örebro kommuns servicecenter med dina frågor om bygglovsansökan.

Vi på Bygglovsavdelningen har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök på Citypassagen. Behöver du prata med en handläggare för att få hjälp och råd, kontakta Servicecenter så kan vi boka in ett möte.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Publicerad: 20 november 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se