På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ansök om bygglov

I de flesta fall behöver du bygglov när du ska bygga till, bygga nytt eller utföra rivnings- eller markarbete. Bygglovet prövar byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.

Just nu är det många som vill bygga, bosätta sig eller etablera sig i Örebro kommun. Därför kan det dröja lite extra innan en handläggare kontaktar dig, eller tills ditt beslut är färdigt.

Ansökan om bygglov

Ansök om bygglov via tjänsten mittbygge.se, klicka på länken "Ansök om bygglov, gör anmälan m.m." här ovanför. Tjänsten kan användas i dator, mobiltelefon och surfplatta.

Du måste logga in med e-legitimation för att fylla i din ansökan.

När du gjort din ansökan kan du via orebro.se/minsida logga in och se dina pågående ärenden. Du får notifiering via sms och e-post vid viktiga händelser i ditt ärende.

Företag

Har ditt företag ett certifikat från Steria, kan du även använda detta för att logga in och börja använda e-tjänsterna. Om du har ett privat elektroniskt id kan du använda e-tjänsten för ditt företags räkning genom att logga in med ditt privata elektroniska id och manuellt ange dina företagsuppgifter i första frifältsrutan som dyker upp när du startat din bygglovsansökan.

E-legitimation och hantering av personuppgifter

Mer information om e-legitimation hittar du här.

Hur hanteras mina personuppgifter och vad innebär Personuppgiftslagen (PuL)?

Planavgift

Planavgift

Kommunen tar ut en planavgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat planavtal.

Har planavgift inte reglerats i planavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

Eventuella planavgifter debiteras enligt separat taxa:

Handläggningstider

Hur lång tid tar det?

För att kunna planera ditt bygge är det bra att känna till hur lång handläggningstiden är för ett bygglovsärende.

Det finns flera faktorer som påverkar handläggningstiden, t.ex.

  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Om din bygglovsansökan är komplett och följer gällande plan.
  • Avviker den planerade åtgärden mot gällande detaljplan så måste berörda grannar höras innan beslut tas. Eventuellt måste ärendet då beslutas av byggnadsnämnden som har sammanträde en gång per månad.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.
  • Delegationsordningen.
Servicegaranti Örebro kommun

Servicegaranti

Om ansökan stämmer med detaljplanen, och den föreslagna byggnationen är utformad på lämpligt sätt, beviljas din bygglovsansökan inom tio veckor efter att den har kommit in, enligt Örebro kommuns servicegaranti.

Beslutade ärenden gällande bygglov 2017

Tabellerna visar skillnaden i handläggningstid för bygglov som följer detaljplan, de som inte följer detaljplan och de som beslutas i nämnden. Avslagsbeslut är medräknade.

Antalet dagar avser från det att ärendet är komplett till beslut.

Delegations-/ nämndärenden, antal

Totalt

0-7 dagar

0-21 dagar

22-70 dagar

> 70 dagar

Delegation planenligt

756

366

541

202

13

Delegation ej planenligt

224

82

139

76

9

Nämndärenden

59

0

7

33

19

Alla ärenden

1 039

448

687

311

41

Delegations-/nämndärenden, procent

Totalt

0-7 dagar

0-21 dagar

22-70 dagar

> 70 dagar

Delegation planenligt

73 %

48 %

72 %

27 %

2 %

Delegation ej planenligt

22 %

37 %

62 %

34 %

4 %

Nämndärenden

6 %

0 %

12 %

56 %

32 %

Alla ärenden


43 %

66 %

30 %

4 %

 

Ansvar och roller

Ansvar och roller

Byggherre

Den person som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten, alltså den som söker bygglovet, kallas byggherre. Byggherren bär ansvaret för att lagkraven uppfylls både under byggnation och efter färdigställandet. I de flesta fall anlitar byggherren en kontrollansvarig som vet vad som gäller.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Den kontrollansvariga ska se till att gällande bestämmelser följs, och att nödvändig kontroll av de tekniska egenskapskrav på ett bygge eller rivning uppfylls.

Alla kontrollansvariga ska vara certifierade.

Sök efter kontrollansvariga

Installation av eldstad

Speciella regler gäller för installation av eldstad.

Bygglovsinformation

Styrdokument, taxor, informationsblad och broschyrer om bygglov.

I Bygglovsguidens handbok får du svar på de flesta av dina frågor. Här kan du också läsa lagtexter kring bygglov och logga in och ansöka om bygglov.

E-tjänst och blankett för ansökan om bygglov

Kartor och handlingar

Beställ kartor, projekteringsunderlag och handlingar

Beställ nybyggnadskarta

Ansökningshandlingar bygglov

Lägenhetsregistret

Ägare av flerbostadshus är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifter lämnas in vid nybyggnad, ändrad användning, ombyggnad samt vid rivning. Mer information om lägenhetsregistret.

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00 med dina frågor om bygglovsansökan.

Senast uppdaterad: 13 september 2018

Publicerad: 30 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se