Ansök om bygglov

I de flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten.

Är det här första gången du är inne och läser om bygglov? I så fall föreslår vi att du börjar med att besöka sidan Behöver jag bygglov?.

Där kan du ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt. Vissa projekt kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också byggprojekt som varken kräver ansökan eller anmälan.

Det kan också vara bra om du läser mer om hur bygglovsprocessen går till innan du gör din ansökan/anmälan.

Sök ditt bygglov i god tid

Sök ditt bygglov i god tid före du avser att börja din byggnation. Gärna under höst- och vinterperioden. Under våren ökar antalet ansökningar och därför tar det då ofta längre tid för oss att handlägga ditt ärende.

Så här ansöker du

Just nu är det många som vill bygga, bosätta sig eller etablera sig i Örebro kommun. Därför kan det dröja lite extra innan en handläggare kontaktar dig, eller tills ditt beslut är färdigt.

Tjänsten kan användas i dator, mobiltelefon och surfplatta.

Du behöver e-legitimation till exempel Bank-id för kunna använda våra tjänster. Ansöker du för ett företags räkning kan du göra detta med din personliga e-legitimation.

Bifoga handlingar i e-tjänsten

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Det enklaste är att du bifogar alla handlingar direkt i e-tjänsten.

På sidan Ritningar och handlingar för bygglov kan du läsa om vilka ritningar och handlingar du kan behöva skicka in.

Följ ditt ärende efter ansökan

När du gjort din ansökan kan du via orebro.se/minsida följa din ansökan.

Du får notifiering via e-post vid viktiga händelser i ditt ärende. Inom kort kommer du även kunna få dina meddelanden till en digital brevlåda.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om och ansluta dig till en digital brevlåda.

Om du behöver skicka handlingar i efterhand

Om du i efterhand behöver komplettera med handlingar via e-post vill vi att du komprimerar handlingarna och skickar dem via en zip-fil alternativt bifogar filerna i flera e-post­meddelanden. Vi tar inte emot handlingar som skickas via en länk, exempelvis Dropbox eller Sprend.

Hur lång tid tar det tills jag får ett beslut?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Cirka 70 procent får sitt beslut inom tre veckor från det att ärendet är komplett.

Om din åtgärd kräver en anmälan ska du få beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar av att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt att få avgiften sänkt. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till sänkt avgift kommer du att se det i ditt beslut.

Faktorer som påverkar handläggningstiden

  • Om din ansökan är fullständig direkt när du skickar in den blir handläggningstiden kortare. Att en ansökan är fullständig innebär att alla handlingar och uppgifter som vi behöver för att fatta beslut i ditt ärende finns med.
  • Om den planerade åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser, eller om åtgärden ligger utanför detaljplanelagt område, måste grannar och andra berörda få möjlighet att yttra sig. Detta gör att handläggningstiden blir längre.
  • Vissa ärenden beslutas av Bygg- och miljönämnden som har sammanträde en gång per månad.
  • Om åtgärden är utformad så att utseendet på den är anpassad till byggnaden och området går handläggningsprocessen fortare.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen. De flesta ansökningarna kommer in på våren. Om du ansöker på hösten är handläggningstiden oftast kortare.
  • Svårighetsgraden i ärendet.

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till Örebro kommuns servicecenter med dina frågor om din bygglovsansökan.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök. Behöver du prata med en handläggare för att få hjälp och råd, kontakta Servicecenter så kan vi boka in ett möte.

Senast uppdaterad:

Publicerad: