På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bygga utan tillstånd

Att bygga utan tillstånd (olovligt byggande, även kallat svartbygge) är en benämning för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.

Bygglov krävs

Bygglov behövs för det mesta när du ska bygga nytt, bygga till eller utföra rivnings- eller markarbeten. Vid installation av olika anordningar så som eldstad, anordning för ventilation i byggnader eller hissar gäller särskilda bestämmelser om att anmälan måste göras till Byggnadsnämnden innan installationen genomförs.

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov, respektive inte kräver bygglov.

Startbesked och slutbesked

Att bygglov beviljats för en åtgärd innebär inte att man får påbörja byggarbetena.

För åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller en anmälan till kommunen, får arbetena inte påbörjas förrän byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att ett startbesked ska meddelas måste byggherren redovisa hur man tänker uppfylla de byggregler som finns. En kontrollplan krävs alltid från byggherren och fler handlingar kan begäras in beroende på åtgärd.

När man sedan är klar med åtgärden och vill ta byggnaden eller anläggningen i bruk, måste man ansöka om ett slutbesked. Ett slutbesked meddelas av byggnadsnämnden när byggherren redovisat att alla krav som finns i t.ex. bygglovet, startbeskedet och kontrollplanen är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om hela bygglovsprocessen.

Om bygglov, startbesked, slutbesked eller anmälan saknas

Har du glömt att ansöka om bygglov, startbesked eller slutbesked? Har du glömt att anmäla en anmälningspliktig åtgärd? Tror du att det på någon plats inom Örebro kommun har byggts utan bygglov eller anmälan?

Kontakta Örebro kommuns Servicecenter 019‑21 10 00. Du kan också skicka in en anmälan via vårt webbformulär.

Ange vilken adress eller fastighet det gäller och vad som har byggts utan bygglov.

Vad händer med åtgärder som gjorts utan bygglov eller anmälan?

Byggnadsnämnden kan besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av byggnadens ägare när en åtgärd vidtagits som kräver bygglov, start- och slutbesked. Vid en anmälningspliktig åtgärd kan sanktionsavgift tas ut om åtgärder vidtagits utan start- och slutbesked. Hur stor avgiften blir bestäms av vad det är för åtgärd som vidtagits. Byggnadsnämnden kan även besluta att åtgärden ska rivas eller tas bort och förena beslutet med vite.

Plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen

I Plan- och bygglagen (2010:900) och Plan- och byggförordningen (2011:338) kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov och anmälan.

Senast uppdaterad: 13 november 2016

Publicerad: 30 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se