Bygga utan tillstånd

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov utan att ansöka om lov kallas det för olovligt byggande (svartbygge). Olovligt byggande kan leda till att du får betala en avgift eller riva det du byggt.

Om du bygger någonting utan lov kan du bli tvungen att betala en avgift. Om du inte kan få bygglov i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver bygglov innan du börjar bygga.

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov, respektive inte kräver bygglov.

Tänk på att du måste få ett startbesked innan du börjar bygga. Det räcker alltså inte med att du har fått bygglov för att du ska få påbörja ditt byggande.

Anmäla olovligt byggande

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller om du själv har glömt att ansöka om bygglov kan du skicka in en anmälan via vårt webbformulär för synpunkter. Du kan också kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Ange vilken adress eller fastighet det gäller och vad som har byggts utan bygglov.

Mer information

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov:

Senast uppdaterad:

Publicerad: