Avgifter inom bygglov

Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Vi tar till exempel ut avgifter för platsbesök och utstakning. Avgiften för just ditt bygge ser du i ditt bygglovsbeslut. I taxan här nedanför kan du se kostnaden för olika åtgärder.

Du kan även behöva söka andra lov som till exempel förhandsbesked och strandskyddsdispens. Även för detta tar vi ut en avgift.

I guiderna på sidan Behöver jag bygglov? ser du ungefärliga kostnader för olika åtgärder.

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning med mera

Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in till oss.

Taxa som gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2024

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning m.m. Pdf, 2 MB.

Taxa som gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari–31 december 2023

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning m.m. Pdf, 353 kB.

Taxa som gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2021–31 december 2022

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning m.m. Pdf, 348.8 kB.

Taxa som gäller för ärenden inkomna från 1 april 2019–31 december 2020

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning m.m. Pdf, 583.6 kB.

Taxa som gäller för ärenden inkomna mellan 1 april 2018–31 mars 2019

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning m.m. Pdf, 931.5 kB.

I vissa fall måste du även betala en planavgift i samband med ditt bygglov. Avgiften tar vi ut för kostnader vi haft i samband med att ta fram den gällande detaljplanen i ditt område. Du kan till exempel behöva betala planavgift när du ska bygga nytt eller göra en utbyggnad som är större än 25 kvadratmeter.

För åtgärder som inte kräver bygglov behöver du inte betala planavgift.

I de fall vi tar ut en planavgift finns information om det i detaljplanens bestämmelser. På vår karta kan du söka på adress eller fastighetsbeteckning för att se gällande detaljplan för din tomt.

Om du är osäker på om ditt bygge innebär att du behöver betala en planavgift och hur mycket du ska betala, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Plantaxa 

Plantaxa gäller från och med 1 januari 2023. Pdf, 397 kB.

När får jag fakturan?

Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Frågor? Kontakta oss!

Om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur, ta kontakt med Örebro kommuns servicecenter, så hjälper vi dig.

Vi på Bygglovsavdelningen har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök på Citypassagen. Behöver du prata med en handläggare för att få hjälp och råd, kontakta Servicecenter så kan vi boka in ett möte.

Senast uppdaterad:

Publicerad: