Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. På vår sida Behöver jag bygglov? hittar du guider till de vanligaste projekten.

Här finns mer information om de vanligaste ritningarna och handlingarna som du kan behöva skicka in:

Bifoga handlingar i e-tjänsten

Det enklaste är att du bifogar alla handlingar direkt i e-tjänsten "Ansök om bygglov, rivningslov, marklov eller gör en anmälan".

Om du i efterhand behöver komplettera med handlingar via e-post vill vi att du komprimerar handlingarna och skickar dem via en zip-fil alternativt bifogar filerna i flera e-post­meddelanden. Vi tar inte emot handlingar som skickas via en länk, exempelvis Dropbox eller Sprend.

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Det här ska finnas med på ritningarna:

  • Information om vad som finns på ritningen.
  • Fastighetsbeteckning.
  • Skala.
  • Ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1".
  • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Exempel på fackmannamässigt utförda ritningar

Tips och råd

  • Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.
  • Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa.
  • Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.
Senast uppdaterad:

Publicerad: