Friggebod

En friggebod är en fristående byggnad som du kan bygga på din tomt i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus.

Behövs bygglov?

Du behöver inte bygglov för en friggebod. För att ditt bygge ska räknas som en friggebod måste förutsättningarna nedan vara uppfyllda.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter, men den kan fördelas på flera byggnader. Till exempel kan du ha en bod på 9 kvadratmeter och ett växthus på 6 kvadratmeter.
  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 3 meter.
  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
  • Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
  • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
  • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om ditt bygge inte uppfyller dessa kriterierna räknas det som en komplementbyggnad, se förråd.

Tips och råd!

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: