Altan och trädäck

Om du vill bygga en altan utan tak i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

Du behöver oftast inte ansöka om lov för att bygga en altan utan tak i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Det gäller om alla dessa kriterier är uppfyllda:

  • Altanen byggs direkt på marken.
  • Altanen är högst 1,8 meter hög.
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Altanen placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
  • Om fastigheten som du vill bygga altanen vid inte har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden. I dessa fall finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
  • I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område. Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område.

Om inte alla dessa kriterier är uppfyllda kan du behöva lov eller anmälan. I så fall gäller samma som regler som för åtgärden Altan eller uterum, inglasad.

Altan, trädäck

Det krävs oftast inte bygglov för trädäck/soldäck som byggs i marknivå. Om det byggs med en högre nivå med utrymme under, kan det dock bli bygglovspliktigt. De regler som gäller för altaner gäller även för trädäck.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: