Ändra eller installera vatten och avlopp (VA)

Om du vill ändra eller installera vatten eller avlopp kan du behöva göra en anmälan.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov men om din åtgärd påverkar VA-stammar eller om du ska installera en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp ska du göra en anmälan. Det gäller också om du ska göra en större ändring av en befintlig anläggning.

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan åtgärden påbörjas. Du behöver även skicka in ett slutbesked när du är klar.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver alltid en kontrollplan för åtgärder som kräver ett startbesked. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Läs mer om kontrollplan.

Kontrollansvarig behövs oftast inte för anmälningspliktiga åtgärder, men undantag finns. Är du osäker, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas. Om du är osäker på vilka handlingar du ska skicka in är du välkommen att kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00. Saknas några handlingar i din anmälan kontaktar vi dig.

Vad kostar det?

Anmälan för ändring eller installation av vatten och avlopp kostar mellan 3 750 kr och 12 500 kr.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd

Hur gör jag en anmälan?

Information om hur du ansöker om bygglov och gör en anmälan.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: