Växthus

Ett växthus kan vara helt fritt från bygglov men kan även kräva bygglov eller anmälan. Vad som gäller beror på storleken på växthuset och var det byggs.

Undantag från bygglovsplikt

Friggebod

Om växthuset är max. 15 kvadratmeter och max. 3 meter högt kan det i vissa fall räknas som en friggebod. Då behöver du varken ansöka om bygglov eller startbesked.

Placeras lekstugan närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du alltid medgivande från grannen.

Mer information om Friggebod.

Mer information om medgivande från grannen.

Attefallsåtgärd

Om växthuset är max. 30 kvadratmeter och max. 4 meter högt kan det i vissa fall räknas som en attefallsåtgärd. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du kan behöva göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. Placeras lekstugan närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du alltid medgivande från grannen.

Mer information om Attefallsåtgärd.

Mer information om medgivande från grannen.

Bygglov krävs

Om växthuset inte kan räknas som en friggebod eller attefallsåtgärd behöver du alltid söka bygglov.

Inom byggnadsområden som ingår i kulturmiljöinventeringen, behöver du också alltid bygglov om växthuset är större än 15 kvadratmeter.

Undantag från bygglovs- eller anmälansplikt

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Byggnaden är fristående.
 • Byggnaden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Byggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på. 

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För ett växthus krävs normalt inte en kontrollansvarig.

Lämna kontrollplan redan i bygglovsansökan

Lämna gärna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt. Läs mer under kontrollplan.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan om bygglov eller anmälanspliktig åtgärd.
 • Situationsplan med mått som anger växthusets placering.
 • Planritning (eventuellt).
 • Fasadritningar.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Material– och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan).

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?