Stöd i hemmet

Stödet ska ge dig möjlighet att leva ett hälsosamt liv och som medborgare delta i samhället på dina villkor. All personal arbetar för att du ska få möjlighet att bibehålla eller förbättra det du klarar av på egen hand så att du kan fortsätta vara självständig utifrån dina förutsättningar.

Möjlighet att välja utförare

I Örebro kommun väljer du själv utförare om du beviljas insatserna omvårdnad, service eller fixartjänst. På sidan "Val av utförare av omvårdnad, service och fixartjänst" kan du läsa mer om hur du väljer utförare.

Kostnad

Du betalar en avgift för dina insatser. Se avgifter på sidan Avgifter – vård och omsorg.

Självservice – e-tjänster och blanketter

Senast uppdaterad:

Publicerad: