Sekretess, anmälan, överklagande

Vad som gäller kring sekretess, anmälan och överklagande.

Sekretess

Sekretess råder inom hela vård- och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt. Det innebär att kommunen inte lämnar uppgifter om personliga förhållanden till utomstående utan att samtycke har getts.

Social dokumentation

Omvårdnadspersonal är skyldiga att skriva ner vissa saker om dig, så att all personal vet vad som är viktigt för dig och vad du behöver hjälp med. Det kallas för social dokumentation. Utomstående får inte läsa texten om du inte gett tillåtelse. På sidan "Vad skrivs om mig?" kan du läsa mer om social dokumentation.

Anmälan/anmälningsskyldighet

Personal på bland annat skolor och barna- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt skydd eller stöd.

Alla människor bör enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på så sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd.

Överklagande

Om du inte är nöjd med beslut om hjälp kan du överklaga beslutet. Ett beslut som inte helt uppfyller din ansökan åtföljs alltid av anvisningar om hur man kan överklaga. Läs mer om att överklaga beslut

Senast uppdaterad:

Publicerad: