Kontaktfamilj

Kontaktfamiljen kan ses som ett komplement till den egna familjen för barn och finns även för ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Kontaktfamilj för barn och ungdomar

Kontaktfamiljen kan ses som ett komplement till den egna familjen för barn och ungdomar som saknar viktiga personer i sitt nätverk. Kontaktfamiljen tar emot ett barn eller en ungdom en eller flera helger i månaden under en begränsad tid.

Kontaktfamilj för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

En kontaktfamilj för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ger barnen och ungdomarna rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Kontaktfamiljen tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Ansökan om kontaktfamilj

Kontakta mottagningsgruppen om du har behov av kontaktfamilj för ditt barn eller ungdom. Om barnet eller ungdomen har funktionsnedsättning kontaktar du utredningsenheten LSS/SoL. Båda kontoren kan även nås via kommunens servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: