Stöd vid missbruk och beroende till unga och anhöriga

Är du ungdom, eller förälder till en ungdom, och behöver stöd i frågor kring missbruk av alkohol eller droger? Det finns mycket hjälp att få. Du som är syskon, mor- eller farförälder eller annan anhörig har också möjlighet att få stöd och råd.

Stöd för dig som är ungdom eller förälder

Välkommen att kontakta någon av följande öppna verksamheter om du som ungdom eller förälder behöver stöd i frågor kring missbruk och beroende. Stödet är gratis.

Skolverksamheten

Hos oss kan du som är 13–19 år, eller förälder till en tonåring, utan registrering få information, råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol och droger.

Kontakta oss för råd och stöd, 019-21 49 47 eller 019-21 49 31. Du kan vara anonym.

Fältgruppen

Kontakta oss om du som ungdom eller förälder är orolig över något som rör missbruk och beroende. Läs mer om Fältgruppen och hur du kontaktar oss.

Maria ungdom Örebro

Du som är mellan 13 och 25 år och har frågor eller problem kring alkohol och/eller droger kan få hjälp och stöd hos oss. Även du som är förälder kan kontakta oss. Verksamheten drivs av Örebro kommun tillsammans med Region Örebro län. Läs mer om Maria ungdom och hur du kontaktar oss.

Behandling för ungdomar

Om du behöver mer omfattande stöd eller behandling än vad de öppna verksamheterna kan erbjuda så hjälper de dig vidare till en annan verksamhet.

Om du vill kan du själv ansöka om behandlingsinsatser hos socialkontoret. Då får du träffa en socialsekreterare som utreder dina behov och vilka insatser som passar dig bäst. Kontakta socialkontoret via Servicecenter, 019-21 10 00.

Läs mer om behandling för ungdomar.

Stöd för dig som är anhörig

Maria ungdom

Du som är anhörig till en person mellan 13 och 25 år kan kontakta oss för råd och stöd i frågor kring alkohol och/eller droger. Läs mer om Maria ungdom och hur du kontaktar oss.

Sputnik

Sputnik är en verksamhet för anhöriga till någon som dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar medicin. Läs mer om Sputnik och hur du kontaktar oss.

Servicegarantier och sekretess

Här hittar du mer information om servicegarantier och sekretess hos Örebro kommun.

Servicegarantier

Örebro kommun garanterar att:

  • du under alla vardagar kan komma i telefonkontakt med en socialsekreterare eller en assistent på socialkontoret,
  • du som ansöker om hjälp för dina missbruksproblem får en besökstid inom sju arbetsdagar från det att vi tagit emot din ansökan.

Örebro kommuns servicegarantier.

Sekretess

Sekretess råder inom hela vård- och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt. Det innebär att kommunen inte lämnar uppgifter om personliga förhållanden till utomstående utan att samtycke har getts.

Mer information om sekretess, anmälan och överklagande.

Senast uppdaterad:

Publicerad: