Stöd till unga

Behandlingar, boenden och stöd till ungdomar i frågor kring brott, föräldraskap, missbruk, neuropsykiatriska problem med mera.

Så får du hjälp

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar med tonåringar i hela Örebro kommun. Vi finns där ungdomar finns. Är du som ungdom orolig över något, kontakta Fältgruppen, 019-21 45 80.

Unga brottsutsatta

Stöd till unga brottsutsatta

Medling vid brott

Missbruk

Stöd vid missbruk och beroende till unga och anhöriga

Barn och unga som anhöriga till missbrukare

Boenden

Boenden för unga

Behandlingar

Behandling för ungdomar

Studier, arbete och praktik

För dig som är under 20 år och varken arbetar eller studerar.

Olika möjligheter för dig som är ung att få arbete

Förälder

Unga föräldrar

Neuropsykiatriska svårigheter

  • Har du svårt att komma igång eller avsluta saker?
  • Har du svårt att organisera din tillvaro?
  • Har du svårt för det här med tid?
  • Har du svårt med sociala relationer eller situationer?
  • Vägrar vardagen att fungera?

Du som är 15–24 år, bosatt i Örebro och upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning är välkommen att kontakta NP resurs och samverkan. Här kan du få stöd, vägledning och strategier för att klara vardagen bättre.

Är du närstående eller på annat sätt möter målgruppen, är du också välkommen att kontakta oss.

Mer information och kontaktuppgifter.

Frågor och synpunkter rörande socialtjänst eller hälso- och sjukvård

Du som barn eller ungdom inom vård och omsorg kan vända dig till Barn- och ungdomslinjen för att fråga om dina rättigheter eller framföra synpunkter på sådant som du inte tycker fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt med ungdomslinjen.

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.

1177 Vårdguiden på telefon

Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.

112 SOS alarm vid behov av akut hjälp

Om du befinner dig i fara, råkat ut för en olycka eller behöver akut hjälp ring 112.

1177 Vårdguidens information om akut hjälp och stöd i Örebro län

Kommunens organisation vid kriser och större händelser.

Vad händer vid utredning

Läs om vad som händer vid en utredning

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se