Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som avser Individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighets­utövning och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Sammanträdestider

Datum

20 januari

17 februari

17 mars

21 april

19 maj

16 juni

25 augusti

22 september

20 oktober

17 november

8 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 22 september 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialnamnden@orebro.se

Ledamöter

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter i Socialnämnden

Kontakt

socialnamnden@orebro.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen, Förvaltningen för sociala insatser

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?