Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som avser Individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighets­utövning och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Sammanträdestider

Datum

27 augusti

24 september

15 oktober

12 november

10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Ärendelista

Ärendelista för 24 september 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialnamnden@orebro.se

Ledamöter

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter i Socialnämnden

Kontakt

Nämndsekreterare Maria Fhager.

socialnamnden@orebro.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen, Förvaltningen för sociala insatser

Senast uppdaterad: 18 september 2020
Publicerad: 7 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!