Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som avser Individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighets­utövning och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Socialnämnden 2020

Datum

 

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Ärendelista

Ärendelista för 19 mars 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Socialnämnden 2019-2020

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialnamnden@orebro.se

Ledamöter

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter i Socialnämnden

Kontakt

Nämndsekreterare Maria Fhager.

socialnamnden@orebro.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen, Förvaltningen för sociala insatser

Senast uppdaterad: 24 mars 2020
Publicerad: 7 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?