Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som avser Individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighets­utövning och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Socialnämnden 2020

Datum

 

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Sammanträdestider för Socialnämnden 2019

Datum

17 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

13 juni

22 augusti

19 september

17 oktober

14 november

12 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Ärendelista

Ärendelista för 12 december 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Socialnämnden 2019-2020

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialnamnden@orebro.se

Ledamöter

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter i Socialnämnden

Kontakt

Nämndsekreterare Maria Fhager.

socialnamnden@orebro.se

Förvaltning

Socialförvaltningen

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 7 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?