Behandlingar för familjer

Örebro kommun erbjuder olika behandlingar för familjer.

Öppenvård för barnfamiljer

Öppenvårdsgruppen barn erbjuder råd, stöd och behandling riktat till familjer med barn i åldern 0–15 år. Fokus för verksamheten är att stötta föräldrar att utveckla sitt föräldraskap. Genom god kommunikation och goda relationer mellan föräldrar och barn skapas goda förutsättningar för barn att lyckas i livet.

Vi utgår från våra lokaler på Västra Vintergatan 11, men vi möter gärna familjer på deras hemmaplan. Verksamheten erbjuder även föräldragrupper av olika slag.

Du kan få hjälp av oss via Socialtjänstens mottagningsgrupp.

Mer information om Stöd och behandling barn.

Nätverksmöten

Nätverkscentrum arbetar på uppdrag från alla enheter inom socialtjänsten. Uppdragen gäller att planera, inventera och leda nätverksmöten.

Nätverket (det vill säga familjen, andra viktiga personer och professionella yrkeshjälpare) ges möjlighet att tillsammans:

  • klargöra
  • finna resurser och möjligheter
  • hitta välgrundade och hållbara lösningar på problematiska situationer.

Om du tror att det här skulle vara bra för dig kan du få mer information av din socialsekreterare/kurator eller av oss på Nätverkscentrum.

Kontakt

natverkscentrum@orebro.se.

019-21 10 00, Servicecenter.

Behandlingar för ungdomar

Behandlingar som kommunen erbjuder för ungdomar.

Stöd till dig som är förälder

Stöd som kommunen erbjuder till dig som är förälder.

Senast uppdaterad:

Publicerad: