Ungas spel- och datorvanor

Spelproblem - vilken hjälp går det att få genom kommunen?

Ungdomar i Örebro kommun i åldern 13–19 år med spelproblem och deras familjer kan få stöd hos kommunen genom Ungdoms- och familjeteamet. Det gäller både spel om pengar och datorspel.

Till Ungdoms- och familjeteamet kan man vända sig direkt för bedömningssamtal. Vid ytterligare behov görs en så kallad ansökan om bistånd hos socialkontoren. Grunden för arbetet är enskilt samtal med den unga person som har problem eller med familjen och andra personer i dennes närhet.

Efter kartläggning av situationen arbetar vi tillsammans med berörd ungdom och dess nätverk för att hitta alternativa strategier till det aktuella problemet. Vi arbetar utifrån personens egen målsättning och vilja till förändring.

Senast uppdaterad:

Publicerad: