Samordnad individuell plan (SIP)

Om du eller en anhörig har stöd från flera olika verksamheter, kanske du tycker att stödet behöver samordnas. Det kan vara verksamheter som till exempel skolan, förskolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Då kan du få hjälp att ordna ett möte för att göra en samordnad individuell plan, en så kallad SIP.

SIP-möte

Vid ett möte planerar och bestämmer du och de andra som är med gemensamma mål och vem som gör vad, och skriver ned det i en samordnad individuell plan. Efter en tid ses ni igen och pratar om hur det har gått och om något behöver ändras i planen.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt/ert samtycke till att mötas. Du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in.

Efter mötet får du/ni med den skrivna planen.

Vill du ha hjälp att ordna ett SIP-möte?

Om du vill ha hjälp att ordna ett SIP-möte så prata med någon person som du har kontakt med i förskolan, skolan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Informationsblad till barn, unga och föräldrar


Senast uppdaterad:

Publicerad: