Barnahus Örebro län

Samverkan vid brott mot barn.

Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP). Barnahus finns till för barn och unga bosatta i Örebro läns alla tolv kommuner.

Tanken är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg.

Kontakta samordnare på Barnahus

Namn: Beatrice Bergqvist
Titel: Samordnare
Telefon: 019-21 44 92
Mobil: 076-551 40 33
E-post: beatrice.bergqvist@orebro.se

Namn: Marit Äng
Titel: Samordnare
Telefon: 019-21 44 91
Mobil: 073-804 99 00
E-post: marit.ang@orebro.se

Namn: Therése Högrud
Titel: Polisiär samordnare Barnahus
Telefonnummer: 010-567 40 26
Mobil: 0725-09 99 60
E-post: therese.hogrud@polisen.se

Hitta hit

Adress

Barnahus Örebro
Järnvägsgatan 1C, Örebro

Senast uppdaterad:
Publicerad: