VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

God man och förvaltare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar.

Det finns två kriterier som måste uppfyllas för att få god man eller förvaltare:

  • Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.
  • Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man.

Du kan också ansöka om god man eller förvaltare direkt hos Örebro tingsrätt, vilket även anhöriga kan göra. Du hittar mer information på tingsrättens webbplats.

Läs mer om att ansöka om god man.

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats kan du ladda ner en PDF som handlar om "Vad gör en god man och förvaltare".

Bevaka rätt

Det betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter. En god man:

  • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
  • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En god man:

  • hanterar pensioner och bidrag
  • betalar räkningar
  • sköter sparkapital.

Sörja för person

Handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar. En god man:

  • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden hen behöver
  • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
  • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att huvudmannen vill ha en god man. God man ska samråda med huvudmannen i de frågor hen förstår och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga.

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt.

Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Ett förvaltarskap är något av det mest ingripande i den personliga integriteten som någon kan råka ut för. Därför ska Överförmyndarkansliet varje år granska alla förvaltarskap för att se om det finns skäl att de ska upphöra, eller anpassas bättre till huvudmannens behov.

Under hösten varje år kontrollerar Överförmyndarkansliet alla förvaltarskap i Örebro kommun. Överförmyndarkansliet begär in uppgifter från förvaltaren, men även andra t.ex. läkare, anhöriga eller boende.

Varje förvaltare måste noggrant tänka över om förvaltarskapet är rätt för huvudmannen som hens liv ser ut just nu. Kanske har huvudmannens liv ändrats på något sätt som gör att det räcker med ett godmanskap?

När Överförmyndarkansliet har gjort sin kontroll, tas ställning till om förvaltarskapet behövs eller om det borde förändras. Ställningstagandet skickas både till förvaltaren och huvudmannen.

Om förvaltarskap inte längre behövs, så kommer Överförmyndarkansliet att ansöka hos tingsrätten om att det ska upphöra, eller att det ska ändras till godmanskap.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson