Så får du hjälp – familj, föräldraskap och relationer

Översikt över vilket stöd och hjälp du kan få kring frågor som rör familj, föräldraskap och relationer.

Socialkontoret

Om du har behov av att få stöd och hjälp från socialtjänsten, vänder du dig i första hand till kommunens socialkontor. Det kan t.ex. handla om missbruk, problem i familjerelationer, oro för barn m.m.

Telefon: 019-21 10 00
Besöksadress: Ribbingsgatan 1–3

Receptionens öppettider:

  • Måndag kl. 8.30–16.
  • Tisdag–fredag kl. 8–16.
  • Receptionen har lunchstängt kl. 12–13.

Vi garanterar att du under alla vardagar kan komma i telefonkontakt med en socialsekreterare eller en assistent på socialkontoret (servicegaranti).

Anmälan om oro för barn och unga

Socialtjänstens mottagningsgrupp och socialjour

Om du har frågor, önskar hjälp eller är orolig för någon annan kan du kontakta socialtjänsten för att få råd, ansöka om hjälp eller göra en orosanmälan.

Socialtjänstens arbete för barn och unga

På sidan Socialtjänstens arbete för barn och unga kan du läsa om hur en utredning går till samt om omhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU).

Du kan också vända dig till:

Öppenvårdsgruppen/skolverksamheten

Du kan kontakta Öppenvårdsgruppen/skolverksamheten om du misstänker att en ungdom 13–19 år använder alkohol, narkotika eller andra droger. Vi arbetar med olika former av vård och behandling, stöd och tidiga insatser för barn och ungdomar och deras föräldrar.

Telefon: 019-21 10 00

Telefon–/öppettider:

  • Måndag–torsdag kl. 8–17.
  • Fredag kl. 8–16.
  • Lunch kl. 12–13.

Möjlighet till besök på kvällstid enligt överenskommelse.
Besöksadress: Järntorgsgatan 1

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar med tonåringar i hela Örebro kommun. Vi finns där ungdomar finns. Är du som förälder eller ungdom orolig över något, kontakta fältgruppen, 019-21 45 80.

Våld i nära relationer

Du som är utsatt för hot eller våld av en närstående kan få råd och stöd på Centrum mot våld i nära relation, 019-21 36 12.

Föräldratelefon

Rådgivning och information för föräldrar, 019-21 36 00. Mer information om föräldratelefonen.

Familjecentraler med öppen förskola

Familjecentraler är mötesplatser för föräldrar och barn. Här kan man leka tillsammans, träffa andra familjer, få stöd och delta i gruppaktiviteter. På familjecentralerna finns pedagoger, kuratorer, BVC-sköterskor och barnmorskor.

Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg.

Neuropsykiatriska svårigheter

Om du är 15–24 år, bosatt i Örebro och upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning är välkommen att kontakta NP resurs och samverkan. Här kan du få stöd, vägledning och strategier för att klara vardagen bättre.

Är du närstående eller på annat sätt möter målgruppen, är du också välkommen att kontakta oss.

Mer information och kontaktuppgifter.

Spelproblem och datortid

Stöd kring spelproblem och datortid

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.

1177 Vårdguiden på telefon

Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.

112 SOS alarm vid behov av akut hjälp

Om du befinner dig i fara, råkat ut för en olycka eller behöver akut hjälp ring 112.

1177 Vårdguidens information om akut hjälp och stöd i Örebro län

Kommunens organisation vid kriser och större händelser.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?