Medling vid brott

Medling vid brott innebär att den som blivit utsatt för ett brott och den som begått brottet träffas tillsammans med en opartisk medlare och talar om det som hänt.

Syftet med medlingen är att bägge parter ska kunna gå vidare stärkta, och lättare lämna händelsen bakom sig. Medling vid brott syftar till att minska de negativa följderna av brottet. Medlingsmötet förbereds genom enskilda möten med respektive part.

Under medlingsmötet kan gärningspersonen förklara sitt agerande, be om ursäkt och man kan tala om eventuell gottgörelse. Den brottsutsatta får ett ansikte på gärningspersonen, kan ställa frågor om brottshändelsen och känna att man får upprättelse.

Medling är frivilligt för båda parter och ett komplement till den vanliga rättsprocessen. Medling är lämpligt att genomföra vid brott som snatteri, stöld, skadegörelse, hot och misshandel.

Vi erbjuder medling till ungdomar bosatta i Örebro kommun mellan 12 och 21 år som begått brott, och till dem som utsatts för dessa brott. Brottshändelsen måste vara helt eller delvis erkänd för att medling ska vara aktuellt.

På medlingsverksamheten arbetar vi under sekretess.

Du som begått ett brott

För dig som begått ett brott ger medlingsmötet möjlighet för dig att berätta om händelsen, visa att du ångrar dig och be om ursäkt för vad du gjort. Du ges tillfälle att förstå och ta ansvar för brottets konsekvenser. Medlaren träffar båda parter var för sig och berättar vad medling innebär och för att se om det finns förutsättningar för att ett medlingsmöte kan komma att fungera.

Kontakta Medlingsverksamheten

Telefon, via Servicecenter

019-21 10 00 (fråga efter Medlingsverksamheten).

Besöksadress

Nygatan 16 A, Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad: