Neuropsykiatrisk problematik

Råd och stöd för dig som har eller misstänker att du har adhd eller är närstående till ungdomar som har eller misstänker att de har adhd samt yrkesverksamma som önskar kunskapshöjande insatser runt adhd.

Nästa Ha koll-utbildning startar 6 februari

Tisdagen den 6 februari startar nästa Ha koll-utbildning, för dig mellan 18 och 24 år som har eller tror dig ha en adhd-diagnos som gör det svårt att hantera tid och organisera dina aktiviteter.

Sista anmälningsdag är 19 januari. Läs mer under Ha koll-utbildningen för dig som är 18–24 år, lite längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta oss

Har du avslutat grundskolan men inte fyllt 25 år än?

Är du folkbokförd eller studerar i Örebro?

Är du diagnostiserad med adhd eller känner igen dig i någon eller flera av frågeställningarna nedan? Då är du välkommen att kontakta oss.

 • Har svårt att komma igång eller avsluta saker?
 • Har svårt att organisera min tillvaro?
 • Har svårt att hantera min tid?
 • Har svårt med sociala relationer eller situationer?
 • Har svårt att få vardagen att fungera?

Är du närstående eller möter målgruppen på något annat sätt är du också välkommen att kontakta oss på NP resurs och samverkan.

Om det handlar om intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra neuropsykiatriska diagnoser uppmanar vi dig att istället ta kontakt med primärvården, psykiatrin eller habiliteringen.

Hur får jag kontakt?

Du behöver ingen remiss eller diagnos för att kontakta oss.

Du kan kontakta oss via Servicecenter på telefon 019-21 10 00, via e-post npresursochsamverkan@orebro.se eller via e-postformuläret nedan.

Aktiviteter och utbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som har eller tror dig ha en adhd-diagnos som gör det svårt att hantera tid och organisera dina aktiviteter. Du ska vara mellan 18 och 24 år samt skriven i Örebro kommun eller studera i Örebro.

Ha koll-utbildningen sker i grupp på ca 8–10 personer. Varje tillfälle är 2 timmar inklusive fika och vi träffas 10 gånger. Träffarna är gratis.

Tid och plats

Tider för träffarna är tisdagar kl. 15.30–17.30 med start tisdag den 6 februari 2024. Sista dag för anmälan till kursen är 19 januari 2024. Begränsat antal platser.

Kurstillfällen: 6 februari, 13 februari, 20 februari, 27 februari, 5 mars, 12 mars, 19 mars, 2 april, 9 april, 16 april.

Plats: Klostergatan 15.

Innehåll

Tanken är att du ska få kunskap och strategier för att hitta din balans mellan aktivitet och återhämtning samt förbättra din organisations- och planeringsförmåga.

Du kommer bland annat att få träna dig i att:

 • använda en kalender
 • skriva att-göra-listor
 • hur du kan prioritera vad du ska göra.

Frågor och anmälan

Temakvällar!

Är du förälder eller närstående till någon mellan 15-24 år som på grund av neuropsykiatrisk problematik upplever svårigheter i vardagen? Då kanske nedanstående temakvällar är något för dig?

Syftet med dessa temakvällar är att ge dig som förälder eller närstående ökade kunskaper om hur man kan tänka gällande struktur i hemmet.

Vi kommer att skapa en grupp som träffas vid fyra tillfällen under hösten 2019. Varje träff har ett förutbestämt tema och teori kommer att varvas med praktik.

Träff 1: Rit-/skrivprat

När: torsdag 27 februari 16.30–18.30

Här kommer vi gå igenom vad rit-/skrivprat kan vara. Vad är ett seriesamtal? Vad är en social berättelse? Vi får möjlighet att prova att rit-/skrivprata samt få tid till att resonera och utbyta erfarenheter och tankar med varandra.

Träff 2: Struktur

När: torsdag 5 mars kl. 16.30–18.30

Vi kommer att prata om vad struktur kan vara. Varför mår man bra av struktur? Hur skapar man det? Detta kommer vi att titta lite närmare på och vi kommer också få lite tips om vilka hjälpmedel som finns för att skapa struktur.

Träff 3: Sömn

När: torsdag 12 mars kl. 16.30–18.30

Vad är sömn och hur påverkar sömnen oss? Finns det några knep för att få en mer kontinuerlig sömnrytm? Vilka hjälpmedel kan man testa? Även vid detta tillfälle kommer vi få tid till att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Hur ser det ut för din familj gällande sömnen?

Träff 4: Efter önskemål

När: torsdag 16 april kl. 16.30–18.30

Om önskemål finns kommer vi att ha en fjärde träff tillsammans. Då kan vi ta upp något ämne som vi vill prata om. Kanske hade det dykt upp tankar och funderingar under resans gång? Vi summerar de fyra träffarna och går igenom hur upplägget varit. Vad var bäst? Vad finns att utveckla?

Intresserad?

Utbildningen är gratis och platserna är begränsade, så först till kvarn gäller!

Samtliga temakvällar hålls i NP Resurs & Samverkans lokaler på Drottninggatan 60 i Örebro.

Anmälan sker till npresursochsamverkan@orebro.se.

Väl mött!
NP Resurs & Samverkan
Elisabeth, Jenny och Micke

Ärendehandledning för personal som kommer i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ibland kan man känna att man kör fast i olika fall och problem. Kanske kan man behöva lite nya tankar och infallsvinklar för att komma vidare. Nu finns det möjlighet att få lite tid att bolla tankar och funderingar tillsammans med oss på NP resurs och samverkan.

Vi erbjuder tre tillfällen à 1, 5 timme per grupp. Hör av er till oss med förslag på dagar och tider som passar er så försöker vi tillmötesgå dessa i möjligaste mån.

Plats: NP resurs och samverkan, Drottninggatan 60, Örebro.
Ärendehandledningen är gratis.

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan kontakta någon av oss:

Elisabet Fälling, 076-496 80 78
Jenny Vennerstrand, 076-496 80 76

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

För dig som möter ungdomar i vår målgrupp

Det går inte att remittera till oss, utan vi vill att du kontaktar oss så vi kan gå igenom följande frågor.

 • Vilka vårdkontakter/samarbetspartners är pågående?
 • Var och ens uppdrag och ansvar?
 • Dina förväntningar på NP resurs och samverkan
 • Vad är den långsiktiga planeringen? Hur ska kontaktvägarna gå?
 • Hur synkas planeringar och insatser?
 • Är ungdomen motiverad att få råd och stöd?

Efter samtalet tar personalen i NP resurs och samverkan upp detta på teammöte där det beslutas om vi har möjlighet att hjälpa ungdomen eller ej. Om ungdomen blir aktuell för insats hos NP resurs och samverkan så behövs samtycke för fortsatt samplanering.

Fakta och bakgrund

Den 1 september 2015 startade en ny verksamhet i Örebro kommun: Neuropsykiatrisk resurs och samverkan. Den genomfördes som en så kallad social investering mellan 2015–2018. Från och med den 1 september 2018 blev NP Resurs och samverkan en del av Örebro kommuns ordinarie verksamhet.

För vem?

Målgruppen för verksamheten var ungdomar och unga vuxna 15–24 år som upplevde svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning. Vi arbetade med närstående och personal som mötte målgruppen.

Vad erbjuds?

Vi erbjöd individuella samtal med utgångspunkt från de behov som personerna inom målgruppen hade. Fokus var att ge vägledning, men också att ge stöd i att hitta strategier för att klara sin vardag. Vi erbjöd kurser, utbildningar, tematräffar och annat som bidrog till att skapa stöd och struktur inom olika livsområden för målgruppen.

En viktig del var att vi tillsammans med Virginska gymnasiet och Tullängsgymnasiet arbetade fram och utvecklade arbetssätt som skapade förbättrade förutsättningar för elever inom målgruppen att nå målen i skolan och slutföra sina studier.

Vi erbjöd individuellt stöd och utbildningar till närstående och personal som mötte målgruppen samt verkade aktivt för att sprida kunskap och information kring förhållningssätt och bemötande. Vi var ett komplement till befintliga insatser och verksamheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: