På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Neuropsykiatrisk problematik

Stöd för dig som har svårt att få vardagen att fungera och har, eller tror att du har ADHD, Autismspektrumtillstånd eller liknande neuropsykiatriska svårigheter. Om det dessutom finns en intellektuell funktionsnedsättning, hänvisar vi dig till habiliteringen. 

  • Har du svårt att komma igång eller avsluta saker?
  • Har du svårt att organisera din tillvaro?
  • Har du svårt för det här med tid?
  • Har du svårt med sociala relationer eller situationer?
  • Vägrar vardagen att fungera?

Välkommen att kontakta oss

Känner du igen dig i någon eller flera av frågeställningarna ovan? Om du är 15–24 år och skriven i Örebro kommun kan du vända dig till NP resurs och samverkan, om du t.ex. behöver stöd, vägledning och strategier för att klara vardagen bättre.

Du som har, eller tror att du har, ADHD, Autismspektrumtillstånd eller liknande neuropsykiatriska svårigheter är välkommen att kontakta oss.

Är du närstående eller på annat sätt möter målgruppen, är du också välkommen att kontakta oss.

Hur får jag kontakt?

Du behöver ingen remiss eller diagnos för att kontakta oss.

Du kan besöka oss på Ringgatan 32, b.v., skicka mejl, ringa eller skicka sms till oss.
E-post: npresursochsamverkan@orebro.se

Jenny Vennerstrand, 076-496 80 76 eller 019-21 57 85
Elisabet Fälling, 076-496 80 78 eller 019-21 57 77
Mikael Ericsson, 076-496 87 06 eller 019-21 58 96

Aktiviteter och utbildningar

Ha koll-utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som misstänker att du har eller vet att du har en neuropsykiatrisk sjukdom som gör det svårt att hantera tid och organisera dina aktiviteter. Är du mellan 18–24 år och skriven i Örebro kommun. Då kan detta vara något för dig!

Tider för träffarna är tisdagar eller torsdagar kl. 13–15 med start tisdag den 24 januari 2023. Sista dag för anmälan till kursen Ha koll är tisdag den 10 januari 2023.

Kurstillfällen: 24 januari, 2 februari, 7 februari, 16 februari, 2 mars, 7 mars, 16 mars, 21 mars, 30 mars och 4 april.

Plats: NP Resurs och Samverkan, Ringgatan 32, nedre botten.

Tanken är att du ska få kunskap och strategier för att hitta din balans mellan aktivitet och återhämtning samt förbättra din organisations- och planeringsförmåga.

Du kommer bland annat att få träna dig i att:

  • använda en kalender,
  • skriva att-göra-listor och
  • hur du kan prioritera vad du ska göra.

Frågor och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig så kontakta någon av oss:

Jenny Vennerstrand, 019-21 57 85 eller 076-496 80 76.
Elisabet Fälling, 019-21 57 77 eller 076-496 80 78.

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

Temakvällar!

Är du förälder eller närstående till någon mellan 15-24 år som på grund av neuropsykiatrisk problematik upplever svårigheter i vardagen? Då kanske nedanstående temakvällar är något för dig?

Syftet med dessa temakvällar är att ge dig som förälder eller närstående ökade kunskaper om hur man kan tänka gällande struktur i hemmet.

Vi kommer att skapa en grupp som träffas vid fyra tillfällen under hösten 2019. Varje träff har ett förutbestämt tema och teori kommer att varvas med praktik.

Träff 1: Rit-/skrivprat

När: torsdag 27 februari 16.30–18.30

Här kommer vi gå igenom vad rit-/skrivprat kan vara. Vad är ett seriesamtal? Vad är en social berättelse? Vi får möjlighet att prova att rit-/skrivprata samt få tid till att resonera och utbyta erfarenheter och tankar med varandra.

Träff 2: Struktur

När: torsdag 5 mars kl. 16.30–18.30

Vi kommer att prata om vad struktur kan vara. Varför mår man bra av struktur? Hur skapar man det? Detta kommer vi att titta lite närmare på och vi kommer också få lite tips om vilka hjälpmedel som finns för att skapa struktur.

Träff 3: Sömn

När: torsdag 12 mars kl. 16.30–18.30

Vad är sömn och hur påverkar sömnen oss? Finns det några knep för att få en mer kontinuerlig sömnrytm? Vilka hjälpmedel kan man testa? Även vid detta tillfälle kommer vi få tid till att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Hur ser det ut för din familj gällande sömnen?

Träff 4: Efter önskemål

När: torsdag 16 april kl. 16.30–18.30

Om önskemål finns kommer vi att ha en fjärde träff tillsammans. Då kan vi ta upp något ämne som vi vill prata om. Kanske hade det dykt upp tankar och funderingar under resans gång? Vi summerar de fyra träffarna och går igenom hur upplägget varit. Vad var bäst? Vad finns att utveckla?

Intresserad?

Utbildningen är gratis och platserna är begränsade, så först till kvarn gäller!

Samtliga temakvällar hålls i NP Resurs & Samverkans lokaler på Drottninggatan 60 i Örebro.

Anmälan sker till npresursochsamverkan@orebro.se.

Väl mött!
NP Resurs & Samverkan
Elisabeth, Jenny och Micke

Ärendehandledning för personal som kommer i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ibland kan man känna att man kör fast i olika fall och problem. Kanske kan man behöva lite nya tankar och infallsvinklar för att komma vidare. Nu finns det möjlighet att få lite tid att bolla tankar och funderingar tillsammans med oss på NP resurs och samverkan.

Vi erbjuder tre tillfällen à 1, 5 timme per grupp. Hör av er till oss med förslag på dagar och tider som passar er så försöker vi tillmötesgå dessa i möjligaste mån.

Plats: NP resurs och samverkan, Drottninggatan 60, Örebro.
Ärendehandledningen är gratis.

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan kontakta någon av oss:

Elisabet Fälling, 076-496 80 78
Jenny Vennerstrand, 076-496 80 76

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

Fakta och bakgrund

Den 1 september 2015 startade en ny verksamhet i Örebro kommun: Neuropsykiatrisk resurs och samverkan. Den genomfördes som en så kallad social investering mellan 2015–2018. Från och med den 1 september 2018 blev NP Resurs och samverkan en del av Örebro kommuns ordinarie verksamhet.

För vem?

Målgruppen för verksamheten var ungdomar och unga vuxna 15–24 år som upplevde svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning. Vi arbetade med närstående och personal som mötte målgruppen.

Vad erbjuds?

Vi erbjöd individuella samtal med utgångspunkt från de behov som personerna inom målgruppen hade. Fokus var att ge vägledning, men också att ge stöd i att hitta strategier för att klara sin vardag. Vi erbjöd kurser, utbildningar, tematräffar och annat som bidrog till att skapa stöd och struktur inom olika livsområden för målgruppen.

En viktig del var att vi tillsammans med Virginska gymnasiet och Tullängsgymnasiet arbetade fram och utvecklade arbetssätt som skapade förbättrade förutsättningar för elever inom målgruppen att nå målen i skolan och slutföra sina studier.

Vi erbjöd individuellt stöd och utbildningar till närstående och personal som mötte målgruppen samt verkade aktivt för att sprida kunskap och information kring förhållningssätt och bemötande. Vi var ett komplement till befintliga insatser och verksamheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se