Adoption

Adoption är en möjlighet för barn, som mist sina föräldrar, att få en egen familj. Och ge vuxna som längtar efter barn en möjlighet att bli förälder.

Även ensamstående kan adoptera barn. Kontakta familjerättsgruppen för mer information. Familjerätten i Örebro hjälper även dig som bor i Ljusnarsbergs kommun.

Mer information

Mer information finns hos Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF.

Vill du ansöka om adoption hittar du information i 1177 Vårdguiden.

Innan du kan utredas som adoptivförälder ska du delta i en obligatorisk föräldrautbildning. Efter utbildningen görs en medgivandeutredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption.

Kontakta familjerättsgruppen

Telefon

Familjerättsgruppen nås via Servicecenter, 019‑21 10 00, vardagar kl. 8.30–9.30.

Senast uppdaterad:

Publicerad: