Ta ett uppdrag

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan till exempel handla om hjälp med privatekonomin, att ha en trygg vuxen förebild eller att få ett nytt hem för en kortare eller längre tid.

Engagera dig på uppdrag av Örebro kommun

Cirka 3 000 personer engagerar sig på uppdrag av Örebro kommun. Det finns behov av fler personer och familjer som kan göra en insats genom att ge stöd och hjälp. Vill du också ställa upp för en medmänniska? Här kan du läsa mer om alla uppdrag.

Uppdrag där ett barn eller en ungdom flyttar hem till dig

Uppdrag där du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem på helger

Uppdrag där du träffar ett barn, en ungdom eller vuxen utanför ditt hem

Uppdrag där du stöttar vuxna eller barn och ungdomar i ekonomiska och juridiska frågor

Kan vem som helst ha ett uppdrag?

Att ha ett uppdrag är en ansvarsfull uppgift. Vi tar referenser på uppdragstagare för alla uppdrag. Olika uppdrag kräver olika förkunskaper, men intresse och engagemang räcker ofta långt. Och kom ihåg – du får alltid stöd i ditt uppdrag!

Hjälp att hitta rätt uppdrag

Vill du göra en insats men är osäker på vilket uppdrag som passar dig bäst? Här får du en översikt över de olika uppdragen i tabellform.

Mer information om de olika uppdragen finns på respektive uppdragssida.

Översikt över uppdragen

Uppdrag

Vem du stöttar

Krav på dig

Ersättning

Familjehem

Barn eller ungdom

Mellan 25 och 65 år, stabil livs­situation, ledigt rum, samarbets­förmåga.

Arvode och omkostnad enligt SKR:s riktlinjer.

Jourhem

Barn eller ungdom

Mellan 25 och 65 år, stabil livs­situation, ledigt rum, samarbets­förmåga, flexibilitet/ tillgänglighet.

Arvode och omkostnad enligt SKR:s riktlinjer.

Kontaktfamilj för barn och ungdomar

Barn eller ungdom

Minst 25 år, stabil livssituation, samarbetsförmåga.

Arvode och omkostnad enligt SKR:s riktlinjer.

Kontaktfamilj för barn och ungdomar med funktions­nedsättning

Barn eller ungdom med funktions­nedsättning

Stabil livssituation.

Arvode och omkostnad enligt SKR:s riktlinjer

Kontaktperson för barn och ungdomar

Barn eller ungdom

Minst 25 år, stabil livssituation.

Arvode och omkostnad enligt SKR:s riktlinjer.

Kontaktperson för person med funktions­nedsättning

Vuxen med funktionsnedsättning

Minst 18 år, intresse för människor.

Arvode och omkostnad enligt SKR:s riktlinjer.

Kontaktperson för person med psykisk funktionsnedsättning

Vuxen med psykisk funktionsnedsättning

Minst 18 år, intresse för människor.

Arvode och omkostnad enligt SKR:s riktlinjer.

Avlösare

Oftast barn eller ungdom, men ibland vuxen, med funktions­nedsättning

Minst 18 år, intresse för människor.

Timlön enligt PAN-avtalet.

Ledsagare

Person med funktions­nedsättning

Minst 18 år, intresse för människor.

Timlön enligt PAN-avtalet.

Volontär

Seniorer

Intresse för människor.

Ideellt uppdrag, ingen ersättning.

God man

Vuxna

Minst 18 år, god kunskap i svenska språket och om ekonomi samt god kännedom om det svenska samhället

Arvode och omkostnad enligt kommunens riktlinjer.

Särskilt förordnad vårdnads­­havare

Barn och ungdomar utan vårdnadshavare

Minst 25 år, god kunskap i svenska språket och om ekonomi samt god kännedom om det svenska samhället.

Fast månads­arvode.

Ungefärlig tid som du behöver lägga ner på uppdraget

Uppdrag

Heltid

Några timmar per vecka

Några dygn per månad

Några timmar per månad

Valfritt

Familjehem

X

Jourhem

X


XKontaktfamilj för barn och ungdomarXKontaktfamilj för barn och ungdomar med funktions­nedsättningXKontaktperson för barn och ungdomar


X


X


Kontaktperson för person med funktions­nedsättning


X


X


Kontaktperson för person med psykisk funktions­nedsättning


X
Avlösare


X
Ledsagare


X
Volontär

X

God man
X


Särskilt förordnad vårdnads­­havare
X


Senast uppdaterad:

Publicerad: