På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Anmälan om oro för barn och unga

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom i Örebro kommun under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

Du som är privatperson

Som privatperson gör du en anmälan till socialtjänsten via e-tjänsten "Anmäl oro för barn och unga". Det går även bra att göra anmälan via brev, fax, besök eller telefon.

Anmäl via e-tjänst

Anmäl via brev, fax, besök eller telefon

Postadress: Socialkontoret, Box 341 10, 701 35 Örebro.
Fax: 019-21 41 10.
Besöksadress: Ribbingsgatan 1–3, öppet kl. 9–16.
Telefon vardagar kl. 8.30–14: 019-21 30 00
Telefon alla dagar efter kl. 15: 019-21 41 05 (Socialjouren).

Du som jobbar med barn och unga

Du som jobbar med barn och unga är skyldig att genast göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker eller får kännedom om att ett barn eller en ungdom under 18 år far illa. Anmälningsplikten gäller alla verksamheter som jobbar med barn och ungdomar, till exempel sjukvården, förskola och skola.

Så här gör du som jobbar med barn och unga en orosanmälan

Socialtjänsten önskar alltid skriftlig anmälan från anmälningsskyldiga, men det kan vara bra att ringa om du har en akut oro. Du kan posta eller faxa din anmälan, eller lämna in den skriftligt till Socialkontorets reception.

Postadress: Socialkontoret, Box 341 10, 701 35 Örebro.
Fax: 019–21 41 10.
Besöksadress: Ribbingsgatan 1–3, öppet kl. 9–16.

Telefon vardagar kl. 8.30–14: 019-21 30 00.
Telefon alla dagar efter kl. 15: 019-21 41 05 (Socialjouren).

Orosanmälan för barn folkbokförda i Vivalla

Om barnet är folkbokfört i Vivalla anmäler du det till Socialkontoret i Vivalla.

Postadress: Socialkontoret Vivalla, Box 341 40, 701 35 Örebro.
Fax: 019-21 68 56.
Besöksadress: Skaldevillan, Skaldegatan 10.

Öppettider för besök, Socialkontoret i Vivalla

Måndag–tisdag kl. 10–15, lunchstängt kl. 12–13.
Onsdag–torsdag kl. 13–15.
Fredag kl. 10–12.

Telefon vardagar kl. 13–15: 019-21 68 40.
Telefon alla dagar efter kl. 15: 019-21 41 05 (Socialjouren).

Frågor och svar om orosanmälan

Här hittar du svaren på vanliga frågor om orosanmälan.

Måste jag anmäla?

Du som är privatperson måste inte anmäla.

De flesta som arbetar med barn under 18 år i sin verksamhet är anmälningsskyldiga. Exempel på personal med anmälningsplikt kan vara lärare, förskolelärare, kuratorer, polis och sjukvårdpersonal. Det finns mer att läsa om anmälningsskyldigheten på Socialstyrelsens hemsida i foldern Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn.

Du som är anmälningsskyldig och gör en orosanmälan får inte vara anonym.

När ska jag anmäla?

En anmälan till socialtjänsten bör göras så fort oron uppstått. Vänta inte.

Om du gjort en orosanmälan redan och det uppstår ny oro, är du välkommen att anmäla igen.

Du kan alltid kontakta socialtjänsten om du är osäker på om du ska göra en orosanmälan.

Hur vet jag att min anmälan kommit fram till socialtjänsten?

Om du gjort en skriftlig anmälan ska du få mottagningskvitto på att den kommit fram, mottagningskvitto skickas till den adress du uppgett i anmälan. Om du inte fått återkoppling är du välkommen att ringa och fråga, 019-21 30 00.

Vad gör jag om jag har fler uppgifter att lämna när jag redan anmält?

Om du har fler uppgifter att lämna ska du komplettera din tidigare anmälan eller göra en ny anmälan, det kan se olika ut beroende på när din första anmälan gjordes. Du är alltid välkommen att höra av dig till socialtjänsten med uppgifter kring barnet/den unge. Det spelar ingen roll om du vet om det redan finns en utsedd utredare eller inte.

När har man akut oro?

Akut oro kan grunda sig på flera olika faktorer eftersom alla situationer är unika. Om du är osäker på om oron är akut är du välkommen att kontakta socialtjänsten på 019-21 30 00. Om du har en akut oro är det viktigt att du beskriver varför, för att socialtjänsten ska kunna göra så bra bedömningar som möjligt kring ett eventuellt akut behov av stöd/skydd.

Vilken återkoppling kan jag få när jag gjort en orosanmälan?

Som anmälningsskyldig anmälare kan du efter din anmälan få ta del av information om en utredning inletts, inte inletts eller om det redan pågår en utredning. Denna återkoppling brukar vanligtvis komma inom tre veckor, om inte socialtjänsten gjort bedömningen att det är olämpligt med återkoppling.

I övrigt arbetar socialtjänsten under mycket stark sekretess.

Varför hör jag inget från socialtjänsten?

Att inte höra något från socialtjänsten är inte detsamma som att inget görs. En utredning och/eller insats kan vara pågående utan att du som anmälare får denna information. Socialtjänsten arbetar under stark sekretess.

Ska jag berätta för föräldrarna att jag gjort en orosanmälan?

Vanligtvis kan det vara bra att vårdnadshavare får ta del av att du gör en orosanmälan. Vid oro för våld/övergrepp är dock önskemål från socialtjänsten att vårdnadshavare inte får veta att en anmälan görs. Om du är osäker på om du ska berätta om anmälan för vårdnadshavarna är du välkommen att höra av dig, 019–21 30 00.

Vad kan familjen se av det jag, eller vi, anmält?

Vanligtvis har vårdnadshavare och barnet/ungdomen rätt att ta del av alla uppgifter du anmält skriftligt och/eller muntligt. Vi lämnar alltid ut namnet/namnen på den/de som gjort anmälan.

Senast uppdaterad: 3 januari 2020

Publicerad: 6 juli 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se