På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Anmälan om oro för barn och unga

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom i Örebro kommun under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

E-tjänst för orosanmälan för dig som jobbar med barn och unga

Nu finns en e-tjänst för att förenkla för dig som i din yrkesroll ska göra en orosanmälan. Med e-tjänsten blir anmälan även mer rättssäker och det blir mindre utrymme för missförstånd. Sedan tidigare finns en e-tjänst för att göra orosanmälan som privatperson, som inte har anmälningsplikt. 

Genom att använda e-tjänsten bidrar du till att en eventuell utredning om barnet kan sättas igång så snabbt som möjligt. Dessutom får vi en tydligare orosanmälan som gör att vi kan arbeta mer effektivt och snabbt se eventuella stödbehov, vilket gynnar barnet eller ungdomen.

Du hittar e-tjänsten längre ner på denna sida.

Du som är privatperson

Som privatperson gör du en anmälan till socialtjänsten via e-tjänsten "Anmäl oro för barn och unga". Här kan du som privatperson välja om du vill vara anonym eller inte. Det går även bra att göra anmälan via brev, besök eller telefon.

Anmäl via e-tjänst

Anmäl via brev, fax, besök eller telefon

Postadress: Socialkontoret, Box 341 10, 701 35 Örebro.
Fax: 019-21 41 10.
Besöksadress: Ribbingsgatan 1–3, öppet kl. 9–16.
Telefon vardagar kl. 8.30–14: 019-21 30 00.

Telefon 019-21 41 05 (Socialjouren):

  • Måndag–torsdag kl. 15.30–23.00
  • Fredag kl. 15.30–00.30
  • Lördag kl. 15.00–00.30
  • Söndag kl. 15.00–23.00

Telefon Servicecenter 019-21 10 00.

Du som jobbar med barn och unga

Du som jobbar med barn och unga är skyldig att genast göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker eller får kännedom om att ett barn eller en ungdom under 18 år far illa.

Anmälningsplikten gäller alla verksamheter som jobbar med barn och ungdomar, till exempel sjukvården, förskola och skola. Socialtjänsten önskar alltid skriftlig anmälan via e-tjänsten från anmälningsskyldiga, men det kan vara bra att ringa om du har en akut oro.

Anmäl via e-tjänsten ovan, brev, fax, besök eller telefon:

Postadress: Socialkontoret, Box 341 10, 701 35 Örebro.
Fax: 019–21 41 10.
Besöksadress: Ribbingsgatan 1–3, öppet kl. 9–16.

Telefon vardagar kl. 8.30–14: 019-21 30 00.
Telefon 019-21 41 05 (Socialjouren):

  • Måndag–torsdag kl. 15.30–23.00
  • Fredag kl. 15.30–00.30
  • Lördag kl. 15.00–00.30
  • Söndag kl. 15.00–23.00

Frågor och svar om orosanmälan

Här hittar du svaren på vanliga frågor om orosanmälan.

Du som är privatperson måste inte anmäla.

De flesta som arbetar med barn under 18 år i sin verksamhet är anmälningsskyldiga. Exempel på personal med anmälningsplikt kan vara lärare, förskolelärare, kuratorer, polis och sjukvårdpersonal.

Det finns mer att läsa om anmälningsskyldigheten på Socialstyrelsens hemsida i foldern Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn. Du som är anmälningsskyldig och gör en orosanmälan får inte vara anonym.

En anmälan till socialtjänsten bör göras så fort oron uppstått. Vänta inte.

Om du gjort en orosanmälan redan och det uppstår ny oro, är du välkommen att anmäla igen.

Du kan alltid kontakta socialtjänsten om du är osäker på om du ska göra en orosanmälan.

Om du gjort en skriftlig anmälan ska du få mottagningskvitto på att den kommit fram, mottagningskvitto skickas till den adress du uppgett i anmälan. Om du inte fått återkoppling är du välkommen att ringa och fråga, 019-21 30 00.

Om du har fler uppgifter att lämna ska du komplettera din tidigare anmälan eller göra en ny anmälan, det kan se olika ut beroende på när din första anmälan gjordes.

Du är alltid välkommen att höra av dig till socialtjänsten med uppgifter kring barnet/den unge. Det spelar ingen roll om du vet om det redan finns en utsedd utredare eller inte.

Akut oro kan grunda sig på flera olika faktorer eftersom alla situationer är unika. Om du är osäker på om oron är akut är du välkommen att kontakta socialtjänsten på 019-21 30 00.

Om du har en akut oro är det viktigt att du beskriver varför, för att socialtjänsten ska kunna göra så bra bedömningar som möjligt kring ett eventuellt akut behov av stöd/skydd.

Som anmälningsskyldig anmälare kan du efter din anmälan få ta del av information om en utredning inletts, inte inletts eller om det redan pågår en utredning. Denna återkoppling brukar vanligtvis komma inom tre veckor, om inte socialtjänsten gjort bedömningen att det är olämpligt med återkoppling.

I övrigt arbetar socialtjänsten under mycket stark sekretess.

Att inte höra något från socialtjänsten är inte detsamma som att inget görs. En utredning och/eller insats kan vara pågående utan att du som anmälare får denna information. Socialtjänsten arbetar under stark sekretess.

Vanligtvis kan det vara bra att vårdnadshavare får ta del av att du gör en orosanmälan. Vid oro för våld/övergrepp är dock önskemål från socialtjänsten att vårdnadshavare inte får veta att en anmälan görs.

Om du är osäker på om du ska berätta om anmälan för vårdnadshavarna är du välkommen att höra av dig, 019–21 30 00.

Vanligtvis har vårdnadshavare och barnet/ungdomen rätt att ta del av alla uppgifter du anmält skriftligt och/eller muntligt.

Som anmälningsskyldig kan man inte vara anonym så anmälares namn lämnas ut. Som privatperson väljer du om du uppger ditt namn eller inte, om du gör det får vanligtvis vårdnadshavare och barnet/ungdomen ta del av det namn som är lämnat.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se